Nainen kiinnittää muistilappua lasiseinään palaverissa.

Toimialahankkeilla luodaan uusia toimintatapoja -  Rahoitushaku on nyt auki!

Työ2030-toimialahankkeiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken, kehittää työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Toimialahankkeiden toiminnan periaatteita:

  • Toimialatason vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kesken.
  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen työpaikoilla johdon ja henkilöstön yhteistyöllä.

Toimialahankkeiden tarkoituksena on löytää hyviä käytäntöjä, joita voidaan levittää niin toimialan sisällä työpaikoilla kuin laajemmin eri toimialojen välillä.

Vuonna 2020 järjestetyssä toimialahankehaussa rahoitusta saaneiden hankkeiden halutaan edistävän alan selviytymistä ja nousua koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista. Hankehakuja järjestettiin kaksi ja niissä hyväksyttiin 12 hanketta. Vuonna 2020 tukea myönnettiin yhteensä 581 571 euroa.

Vuonna 2021 järjestetään kaksi toimialahankehakua, keväällä ja syksyllä. 
Kevään 2021 haku on käynnissä 1.3.-9.4.2021. 
Tutustu tarkemmin kevään hakuun ja hakukriteereihin täältä.

Rahoitusta saaneet hankkeet: