Nainen kiinnittää muistilappua lasiseinään palaverissa.

Toimialahankkeissa luodaan uusia toimintatapoja

TYÖ2030-toimialahankkeiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken, kehittää työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen.

Toimialahankkeiden toiminnan periaatteita:

  • Toimialatason vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten kesken.
  • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen työpaikoilla johdon ja henkilöstön yhteistyöllä.

Toimialahankkeiden tarkoituksena on löytää hyviä käytäntöjä, joita voidaan levittää niin toimialan sisällä työpaikoilla kuin laajemmin eri toimialojen välillä.

Vuonna 2020 järjestetyssä toimialahankehaussa rahoitusta saaneiden hankkeiden halutaan edistävän alan selviytymistä ja nousua koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista. Hankehakuja järjestettiin kaksi ja niissä hyväksyttiin 12 hanketta. Vuonna 2020 tukea myönnettiin yhteensä 581 571 euroa.

Vuonna 2021 järjestetään kaksi toimialahankehakua, keväällä ja syksyllä.

Katso rahoitettujen kehityshankkeiden yhteenveto täältä

Rahoitusta saaneet hankkeet: