Jakelutyön turvaaminen -hanke on Medialiitto ry:n ja Teollisuusliitto ry:n yhteinen kehittämishanke.

Moniarvoinen media on edellytys toimivalle demokratialle, jossa jokainen voi muodostaa mielipiteensä vapaasti ja oikean tiedon pohjalta. Painettujen lehtien tehtävä ja rooli kansalaisten sanavapauden toteuttamisessa on edelleen erittäin tärkeä. Oikeus vastaanottaa luotettavaa tietoa haluamassaan muodossa, digitaalisena tai painettuna, edellyttää toimivia jakelupalveluita.
Hankkeen tarkoituksena on selvittää syitä ja löytää ratkaisuja jakelualaa vaivaavaan vakavaan työvoimapulaan. Tavoitteena on jakaa tietoa jakelutyöstä, parantaa jakelun yleistä mielikuvaa ja tätä kautta helpottaa alalle hakeutumista. Hankkeessa selvitetään mitkä ovat merkittävimmät alalle hakeutumisen esteen ja luodaan selvitysten pohjalta yrityksille toimintasuunnitelma ja työkaluja työvoiman hankintaan ja alan mielikuvan parantamiseen.

Mitä tehdään?

  • Toteutetaan verkkokampanja, jolla jaetaan tietoa jakelutyöstä ja sen soveltuvuudesta eri ryhmille sekä vaikutetaan mielikuvaan jakelualasta ja siten helpotetaan hakeutumista ja työllistymistä alalle. Toteutetaan verkkosivut, joilta jakelutyöstä kiinnostuvat löytävät tietoa jakelutyöstä, eri alueilla tarjolla olevista työpaikoista sekä työehdoista.
  • Teetetään selvitys työvoimapulan syistä, kartoitetaan alan hyviä käytäntöjä sekä selvitetään toteutetun verkkokampanjan vaikutuksia.
  • Luodaan alan yrityksille välineitä ja materiaalia käytettäväksi omassa työvoiman hankinnassaan ja työssä jakelutyön kiinnostavuuden lisäämisessä. Luodaan työnhaun innostamiseksi interaktiivinen peli, jonka avulla avataan jakelutyön merkitystä ja tarjotaan jakajan työstä kiinnostuneille tietoa jakelutyöstä sekä mahdollisuus kokeilla sopivuuttaan tähän työhön..

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 89 000 e.

Lisätietoja

Kari Väisänen
Projektipäällikkö
Dilicon Oy
kari.vaisanen@dilicon.fi  
p. 044-7360601