oppiminen vertais

Jatkuvan oppimisen työkalu työyhteisölle

 

Vertaisoppiminen on yksinkertainen oppimisen malli, jossa osallistujat oppivat toinen toisiltaan keskustelemalla. Keskustelut tapahtuvat pienissä vertaisryhmissä. Etukäteen rajatulla aiheella voi olla asiantuntija-alustaja, mutta oppimismielessä tapaamisten tärkein anti on erilaisista kokemustaustoista tulevien  ihmisten kohtaaminen luottamuksen hengessä. Aiheesta 
kumpuavat merkitykselliset ja syvällisetkin keskustelut elävät paikallaolijoiden mukana.

Vertaisoppiminen ei korvaa olemassa olevia oppimisen muotoja työpaikoilla, mutta se tarjoaa monille ihmisille pitkään kaivatun yhdessä oppimisen muodon. Se tuo ihmisiä yhteen, synnyttää merkityksellisiä kohtaamisia ja lisää luottamusta ihmisten kesken. 

Vertaisoppiminen sopii hyvin osaksi organisaation jatkuvaan oppimiseen strategiaa. MEADOW-tutkimuksen mukaan vertaisoppiminen on tärkein oppimisen keino.

Lataa pelikirja käyttöösi täältä:

Vertaisoppimisen pelikirja: Jatkuvan oppimisen työkalu työyhteisöille

Tutustu myös viimeisellä sivulla oleviin esimerkkeihin, miten vertaisoppimisen voisi ottaa käyttöön erilaisissa organisaatioissa. Tarkemmin vertaisoppimisen mallista voit lukea lisää osoitteesta vertaisopisto.net