Kaksi työntekijää rakennustyömaalla.

Tilannekuva luotaa tulevaisuuden työelämää 

Työterveyslaitos koostaa työelämän tilannekuvaa varten tutkimuksia ja selvityksiä sekä kehittää toimintamalleja ja levittää hyviä käytäntöjä. Työterveyslaitos tuottaa myös TYÖ2030-ohjelman vaikutuksia arvioivaa tutkimusta työelämän tilasta suhteessa ohjelman tavoitteisiin.
 
Työhyvinvointia tukevat palvelut ja työvälineet työpaikoille on suunnattu koronan jälkeiseen toipumiseen sekä digitalisaation ja kehittämisen tueksi.
 
Osana työelämän tilannekuvan muodostamista on tuotettu muun muassa:

Lisäksi Työterveyslaitos julkaisi syksyllä 2020 Hyvinvointia työstä 2030 -skenaarioraportin, joka tuo esiin tutkijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä 2030-luvun työelämästä, jotta työelämän kehitystä koskeva nykykeskustelu voitaisiin suunnata ratkaiseviin kysymyksiin ja työstä syntyisi hyvinvointia myös tulevaisuudessa.