Världens bästa arbetsliv skapas tillsammans

I programmet ARBETE2030 utvecklar och provar finländska arbetslivsaktörer, experter och arbetsplatser nya verksamhetssätt tillsammans.
 
Genom att förnya verksamhetssätten och uppmuntra till försök kan man påverka Finlands sysselsättning, ekonomi, konkurrenskraft och arbetslivsvarumärke.
 
Programmet ARBETE2030, som inleddes år 2020, är en del av Finlands regeringsprogram, och det är meningen att programmet ska sträcka sig över regeringsperioderna såsom tidigare nationella utvecklingsprogram för arbetslivet.
 
Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet ARBETE2030 i samarbete med arbets- och näringsministeriet samt arbetsmarknadsorganisationer och övriga arbetslivsaktörer. Arbetshälsoinstitutet ansvarar för programmets operativa genomförande. Programmet samarbetar med den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande.

Mål för programmet ARBETE2030:

  • Påskynda förnyelsen av verksamhetssätten och utnyttjandet av ny teknologi på finländska arbetsplatser.

  • Stärka en arbetskultur som baserar sig på samverkan och förtroende.

  • Göra Finland till den digitala tidsålderns ledande utvecklare av arbetslivsinnovationer.

  • Göra arbetshälsan i Finland till världens bästa senast år 2030.

Centrala verksamhetshelheter i programmet ARBETE2030:


Branscher
Branschprojekten har för avsikt att främja dialogen mellan arbetsmarknadsparterna, utveckla nya verksamhetssätt på arbetsplatserna och modernisera arbetslivet i synnerhet med hjälp av digitalisering.

Regioner
Regionprojekten är utvecklingsprojekt som koordineras av NTM-centralerna vars syfte är att främja utvecklingen av arbetslivet i företag och organisationer på NTM-centralernas områden, stärka den regionala kompetensen och samarbetet mellan arbetslivsaktörer samt skapa en utvecklingsmodell som kan tillämpas på olika områden.

Ledningsnätverk
Ledingsnätverkets syfte är att bygga framtidens ledarskap: främja ledarskap, som håller i framtiden, förnyar arbetslivet och skapar ramarna för inlärning och utveckling av kompetensen. Nätverket strävar efter att skapa interaktion, diskussion och förståelse mellan olika generationer. På så sätt kombineras erfarenheterna och framgångarna hos personer som varit i arbetslivet en längre tid med kompetensen, åsikterna och innovationerna hos personer som nyligen kommit in i arbetslivet.

Arbetslivsinnovationer
Arbetslivsinnovationer påskyndas bland annat genom riktade finansieringsansökningar till försöks- och FUI-verksamhet, workathlon-koncept som erbjuder sparringstöd samt snabba Fast Expert Teams-lösningsteam.

Lägesbild över arbetslivet
För lägesbilden över arbetslivet sammanfattar Arbetshälsoinstitutet undersökningar, och utredningar samt utvecklar verksamhetsmodeller och sprider god praxis. Arbetshälsoinstitutet producerar även en undersökning som utvärderar effekterna av programmet ARBETE2030 om arbetslivets läge i förhållande till programmets mål.
Som en del av skapandet av en lägesbild över arbetslivet har man bland annat producerat webbseminarieserien Kohti työtä 2030, kampanjen #muntyö2030 för unga vuxna på sociala medier samt en videoserie om arbetslivets framgångssagor från coronatidens Finland.

Centrala aktörer inom programmet ARBETE2030:

Akava, Business Finland, Finlands Näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen, Undervisnings- och kulturministeriet, Sitra, social- och hälsovårdsministeriet, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Företagarna i Finland, Arbetshälsoinstitutet, arbets- och näringsministeriet, Arbetarskyddscentralen och Statens arbetsmarknadsverk.