Työntekijät suunnittelevat yhdessä tabletin kanssa.

Maailman paras työelämä tehdään yhdessä

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa TYÖ2030-ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä työmarkkinajärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

TYÖ2030-ohjelman keskeiset toimijat: 

Akava, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK,  Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sitra, Sosiaali- ja terveysministeriö, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen Yrittäjät, Työterveyslaitos, Työ- ja elinkeinoministeriö, Työturvallisuuskeskus, Valtion työmarkkinalaitos.

Lisätietoja antavat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi
 
  • Ohjelmajohtaja: 
    Sanna Kulmala
  • Toimialahankkeet ja aluepilotit:
    Laura Sarparanta, Tuomo Alasoini, Aija Kuurne
  • Selvitykset, arviointi, aineistot: Tuomo Alasoini
  • Koordinaatio ja organisointi: Aija Kuurne ja ohjelmajohtaja
  • Lisätiedot ja mediayhteydet: Sanna Kulmala
  • Assistentti: Niina Do