herokuva-2500x1130-1

Pk-yritysten arkea parannetaan - tule mukaan vertaisoppimisen verkostoon!

Kaikille yrityksille osaamisen vahvistaminen on elinehto, jonka avulla luodaan päivittäistä arvoa asiakkaille ja tuotetaan arvoa omalle yritykselle. Kyseessä on strateginen valinta ja liiketoiminnallinen investointi. Oletpa pk-yrityksen johdon edustaja, vetovastuullinen asiantuntija, yksinyrittäjä tai työnantajayrittäjä - tämä yhteistyötarjous koskee sinua!

Miksi kannattaa tulla mukaan vertaisoppimisen verkostoon?

  1. Mahdollisuus vahvistaa omaa ja yrityksen osaamispääomaa
  2. Hyödyntää vertaisoppimisen kokemusta yrityselämän osaamis- ja oppimistarpeissa
  3. Luoda uutta vertaisoppimisen verkostoa pk-yritysten tarpeisiin

Osaamisen merkitys kasvaa ja voimistuu osaajapulan ja työelämämurroksen myötä. Paljon hankkeita on käynnistetty niin osaajapulan lievittämiseksi kuin myös työelämässä toimivien osaamisen kehittämiseksi. Yksi näkökulma on puuttunut tähän asti: pk-yritysten osaamisen vahvistaminen yrittäjälähtöisesti. Vertaisoppiminen on tapa oppia, hyödyntää kokemusosaamista sekä luoda alalle tai alueelle jotain uutta yhdessä.

Ratkaisu uuden oppimisen haasteisiin löytyy yhdessä!

Uuden oppimisen lisäksi on tärkeää oppia tunnistamaan jo olemassa olevaa osaamista ja sen vielä parempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä.

Kevään aikana on käynnistetty uusi, erilainen oppimisverkosto,

  •  johon osallistuminen on osallistujille maksutonta
  • jossa on mahdollisuus löytää uudenlainen tapa vahvistaa osaamista.
  • jossa on huomioitu eri kokoisten eri toimialoilla toimivien pk-yritysten ja yrittäjien jo olemassa olevan osaamisen ja oppimishalun
  • jonka toteutus tapahtuu osallistujien omista tarpeista lähtöisin kiireisen työelämän aikatauluun sopivalla tavalla.

Kevään 2022 aikana TYÖ2030 on toteuttanut pk-yritysten vertaisoppimisen verkostostaaluekohtaiset pilotit Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella sekä toimialakohtaisen pilotin Apteekkien työnantajaliiton jäsenille. Kesän jälkeen toimintaa jatketaan pilottien kokemuksilla rikastettuna.

PK-yritysten oppimisverkoston käynnistyminen

Uusi yhdessä rakennettava verkosto tarjoaa puitteet ja mahdollisuudet pk-yritysten edustajien ja yrittäjien sekä yhteistyökumppanien keskusteluille ja oppimiselle. Aiheina voivat olla olemassa olevan osaamisen tunnistaminen, uuden oppiminen, esimerkiksi vaikka digijohtaminen. Kunkin verkoston oppimistavoitteet syntyvät osallistujien tarpeesta.

Osallistuminen on maksutonta osallistujille. Ajankäytössä on huomioitu yritysten edustajien kiireet. Tiettyyn aikatauluun sidottuja työpajoja on vain kolme (a’ 2 h). Sen lisäksi ohjelmaan kuuluu digitaalisin vuorovaikutuksellisin keinoin yhteisöllisiä keskusteluja kiinnostavista aiheista. Näihin jokainen osallistuja voi osallistua sellaisina hetkinä, kun kullekin sopii. Työpajan jälkeen keskustelu ja vertaisoppiminen jatkuu yhteisesti sovitun mukaisesti.

Pilotin kulku

 

oppimisverkoston prosessikuvaus

Osallistuminen on mahdollista kaikille pk-yrityksissä toimiville liiketoiminnassa työskenteleville. Avoin mieli, osaamisen ja oppimisen tärkeyden ymmärtäminen ovat tärkeitä. Sen sijaan väliä ei ole iällä, titteleillä, tutkinnoilla tai vastuilla. Myöskään paikkakunnalla ei ole väliä, kun pilotit toteutuvat digitaalisin keinoin.

Miksi lähteä mukaan?

On monia keinoja parantaa pk-yritysten arkea. Tässä on yksi uusi tapa. Tavoitteena on sujuvoittaa yritysten arkea uusien ideoiden siivittämänä. Osallistuminen on investointi tulevaan myös työnantajabrändin näkökulmasta: jokainen yritys, joka kertoo, miten se kasvaa, kehittyy ja kehittää henkilöstöään, on kiinnostava yritys myös työnhakijoille. Samalla, kun parannetaan omaa arkea ja vahvistetaan uskoa tulevaan, edesautetaan yrittäjyyttä ja elinvoimaa alueella ja toimialalla.

Ketkä mukana mahdollistamassa?

Pilotin rahoittaa TYÖ2030-ohjelma, jonka tavoitteena on, että Suomessa on vuonna 2030 maailman paras työelämä. Tämä kunnianhimoinen tavoitte edellyttää uusia innovatiivisia kokeiluja ja niistä oppimisia. Keskeistä TYÖ2030-ohjelmalle on se, että sitä toteutetaan yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja erilaisten asiantuntijoiden voimin. Oppikokemukset hyödyttävät sekä yksilöä, yritystä että yhteiskuntaa.

PK-yrittäjien keskinäisiä oppimisverkostoja on luotsannut ja koordinoinnut luotsaa kokenyt verkostojen rakentaja, fasilitaattori Riitta Hyppänen. Lisätietoa täältä. Toiminnan laajentuessa valtakunnalliseksi ja kaikkia toimialoja koskevaksi fasilitaattorien määrä kasvaa kysynnän mukaan.

Kiinnostuitko?

Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi suoraan riitta.hyppanen@cmhr.fi 

Lisätietoja

TYÖ2030 yhteyshenkilö
työelämän kehittämiskonsultti
Laura Sarparanta
laura.sarparanta@ttl.fi