Dialogipeli auttaa käynnistämään vaikeitakin keskusteluja työpaikoilla – ideana on kehittää yritysturvallisuutta kokonaisvaltaisesti yli siilojen

maanantaina 20.12.2021

Jokaisella työpaikalla on asioita, joihin pitäisi uskaltaa tarttua ja kehittää. Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus suunnittelivat hyötypelejä valmistavan Topaasian kanssa keskustelupelin, joka auttaa työntekijöitä keskustelemaan yritysturvallisuudesta titteleihin ja asemaan katsomatta.

Yritysturvallisuuspeli on korttipeli, jossa kortit toimivat keskustelun avaajina. Korteissa on neljä pääteemaa: työ- ja henkilöstöturvallisuus, varautuminen ja kriisinhallinta, toiminnan ja tilojen turvallisuus sekä tietoturvallisuus.

Lue koko hanketarina täältä.

Mitä monipuolisempi joukko osaajia, sitä paremmat mahdollisuudet onnistua – Fast Expert Teams tähtää ajasta, paikasta ja organisaatiorajoista riippumattomaksi ongelmanratkaisumalliksi

keskiviikkona 15.12.2021

Verkossa kävi kuhina keväällä 2021. Yhteistyöalusta Howspacessa oli koolla yli kahdeksankymmentä asiantuntijaa – eritaustaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. He muodostivat uudenlaisia tiimejä nimeltä Fast Expert Teams. Tiimeissä ratkottiin neljän viikon ajan korona-ajan tuomia haasteita suomalaisessa työelämässä. Mukana oli laaja kirjo asiantuntijoita kunnista, valtiolta ja yksityiseltä sektorilta.

Kun yhteiskunnalliset haasteet ylittävät ala- ja organisaatiorajat, ei niihin purevia ratkaisuja keksitä yhden alan asiantuntijoiden kesken tai yhden organisaation sisällä. Uudenlainen ongelmanratkaisun ja yhteistyön malli Fast Expert Teams kokoaa hajallaan olevat asiantuntijat yhteen kehittämään suomalaista työelämää. 

Lue Fast Expert Teams -työelämäinnovaation hanketarina täältä.

Etelä-Savossa yrittäjän ei tarvitse jäädä yksin

maanantaina 13.12.2021

Kuluvan vuoden aikana Etelä-Savon pk-yrittäjille on tarjottu monenlaisia tapoja pysyä kiinni ajassa. Apua on saatu niin koronasta selviämiseen kuin liiketoiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

TYÖ2030-ohjelman rahoittaman Etelä-Savon aluepilotin tavoitteena on ollut kehittää alueen työelämäverkoston toimintaa vastaamaan tämän päivän tarpeita sekä luoda entistä näkyvämpi ja kattavampi toimintamalli työelämän kehittämiseen.

Lue Etelä-Savon aluepilotin hanketarina täältä.

Minikonsertteja, bänditerapiaa, vertaistukea ja keikkakulttuurin uudelleenluomista – musiikkialan toimijat ideoivat uutta pandemian vauhdittamina

keskiviikkona 24.11.2021

Koronapandemian vuoksi määrätyt tiukat kokoontumisrajoitukset pysäyttivät kertalaakista elävän musiikin esitykset lähiyleisöille. Mitä tehdä, jotta tarjolla olisi muutakin kuunneltavaa kuin hiljaisuus? Joukko musiikkialan toimijoita – artisteja, bändejä, ohjelmatoimistoja, keikka- ja tapahtumajärjestäjiä – on pitkin pandemiakautta kokoontunut yhteen enimmäkseen etäyhteyksin ja ideoinut uusia tapoja välittää musiikkiesitys yleisöille.

SKAALA – Livemusiikin palautuminen koronaepidemiasta esiintymistoiminnan skaalauksen ja hybriditapahtumien avulla -hanke on toteutettu yhteistyönä Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n välillä.

Lue tarina kokonaisuudessaan täältä.