Postilähetyspalvelut ovat murroksessa – Posti etsii selviytymiskeinoja tulevaisuutta varten

Digitalisoituvan yhteiskunnan mukana on muuttunut myös Postin toiminta, eikä paluuta entiseen ole. Toimialan murros koskettaa yli 10 000 työntekijää. Haasteeseen vastaaminen vaatii aivan uusia ratkaisuja ja työskentelymalleja.

Lue koko hanketarina täältä.

Hermes-sovelluksesta tärkeä apua kausityöntekijöille ja työnantajille

Suomessa työskentelee runsaasti ulkomaalaisia ja ulkomaalaistaustaisia kausityöntekijöitä. Tiedon puute työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista on johtanut ikäviin yllätyksiin, vääristyneeseen kilpailuun ja suoranaiseen huijaamiseen. Alkuvuonna kehitetyn Hermes-sovelluksen on tarkoitus ratkaista epäkohta ja palvella marja-, maa- ja metsätiloilla työskenteleviä kausityöntekijöitä sekä työnantajia.

Lue koko hanketarina täältä.

Vakuuttava työ 2030 ja Finanssityö 2030 -hankkeet osoittavat, että koronan kurittamassa Suomessa on pärjätty hyvin

Maanantaina 25.4.2022

Viime vuonna päättyneiden hankkeiden aikana saadut tulokset ovat kannustavia: digiloikka tehtiin ennätysajassa, laaja siirtyminen etätöihin onnistui hyvin ja toimintoja on pystytty mukauttamaan uusiin vaatimuksiin. Lisäksi etujärjestöt tekevät yhteistyötä työelämän parantamiseksi yhteistyötä, joka kerää hämmentynyttä kiitos maailmalla. Paljon työtä on silti edelleen tehtävä tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumisen puolesta.

Lue koko hanketarina täältä.

Luovuus on yksi kriittisimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista

Keskiviikkona 20.4.2022

Luovuuden merkitys innovaatioiden taustalla ymmärretään hyvin. Mutta ymmärretäänkö luovuuden käsite niin laajasti kuin mahdollista? Luova työelämä 2030 -hanke haluaa selvittää, millaista luovuutta suomalaisissa piilee, millaisessa ympäristössä ideat heräävät ja kuinka mahdollisimman moni voisi osallistua niiden kehittämiseen.

Lue koko hanketarina täältä.

Korkeakoulujen opetushenkilöstö on vaarassa palaa loppuun – jos opettajien hyvinvointiin ei satsata, seuraukset voivat näkyä pian oppilaissa

Torstaina 14.4.2022

Yliopistot ja ammattikorkeakorkeakoulut ovat kamppailleet monien haasteiden kanssa viime vuodet. Uudistusten ja tulospaineiden rinnalle tuli vielä korona. Pedagoginen hyvinvointi -hankeen tarkoitus on parantaa henkilöstön ja koko korkeakouluyhteisön jaksamista sekä luoda toimintakulttuuri, jossa hyvinvointi ja tuottavuus kohtaavat.

Lue koko hanketarina täältä.

Toimiva ja koko Suomen kattava varhaisjakelu on yksi luotettavan tiedonvälityksen kulmakivistä – ja nyt jakelutyöhön halutaan löytää paljon kaivattua uutta voimaa

Tiistaina 12.4.2022

Varhaisjakelualan työtä arvostetaan suuresti, mutta samaan aikaan ala kärsii pahasta työvoimapulasta. Medialiiton ja Teollisuusliiton yhteinen hanke tähtää luotettavan jakelutyön turvaamiseen ja haluaa tavoittaa potentiaalisia jakajia. Katse on kohdistunut erityisesti niihin nuoriin ja ulkomaalaistaustaisiin, joille vuorotyö voisi sopia. Suomen kattavalla ja toimivalla jakeluketjulla on myös tärkeä yhteiskunnallinen merkitys.

Lue koko hanketarina täältä.

Kunnissa tapahtuu hienoja asioita koko ajan – mutta miten tieto niistä välittyisi?

Maanantaina 4.4.2022

Valtavalla kunta-alalla hyödyllinen tieto ei aina tavoita ihmisiä. Media kertoo kunnista pääosin vain negatiivisia uutisia, vaikka kentällä tapahtuu myös paljon hyvää. Tänä vuonna käynnistynyt Viestinnällä vaikuttavuutta -hanke pyrkii rikkomaan tehokkaan viestinnän pullonkaulan ja lisäämään eri yksiköiden yhteistyötä – ja tietysti luomaan positiivista kuvaa kuntatyöstä.

Lue koko hanketarina täältä.

Dialogipeli auttaa käynnistämään vaikeitakin keskusteluja työpaikoilla – ideana on kehittää yritysturvallisuutta kokonaisvaltaisesti yli siilojen

maanantaina 20.12.2021

Jokaisella työpaikalla on asioita, joihin pitäisi uskaltaa tarttua ja kehittää. Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus suunnittelivat hyötypelejä valmistavan Topaasian kanssa keskustelupelin, joka auttaa työntekijöitä keskustelemaan yritysturvallisuudesta titteleihin ja asemaan katsomatta.

Yritysturvallisuuspeli on korttipeli, jossa kortit toimivat keskustelun avaajina. Korteissa on neljä pääteemaa: työ- ja henkilöstöturvallisuus, varautuminen ja kriisinhallinta, toiminnan ja tilojen turvallisuus sekä tietoturvallisuus.

Lue koko hanketarina täältä.

Mitä monipuolisempi joukko osaajia, sitä paremmat mahdollisuudet onnistua – Fast Expert Teams tähtää ajasta, paikasta ja organisaatiorajoista riippumattomaksi ongelmanratkaisumalliksi

keskiviikkona 15.12.2021

Verkossa kävi kuhina keväällä 2021. Yhteistyöalusta Howspacessa oli koolla yli kahdeksankymmentä asiantuntijaa – eritaustaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. He muodostivat uudenlaisia tiimejä nimeltä Fast Expert Teams. Tiimeissä ratkottiin neljän viikon ajan korona-ajan tuomia haasteita suomalaisessa työelämässä. Mukana oli laaja kirjo asiantuntijoita kunnista, valtiolta ja yksityiseltä sektorilta.

Kun yhteiskunnalliset haasteet ylittävät ala- ja organisaatiorajat, ei niihin purevia ratkaisuja keksitä yhden alan asiantuntijoiden kesken tai yhden organisaation sisällä. Uudenlainen ongelmanratkaisun ja yhteistyön malli Fast Expert Teams kokoaa hajallaan olevat asiantuntijat yhteen kehittämään suomalaista työelämää. 

Lue Fast Expert Teams -työelämäinnovaation hanketarina täältä.

Etelä-Savossa yrittäjän ei tarvitse jäädä yksin

maanantaina 13.12.2021

Kuluvan vuoden aikana Etelä-Savon pk-yrittäjille on tarjottu monenlaisia tapoja pysyä kiinni ajassa. Apua on saatu niin koronasta selviämiseen kuin liiketoiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

TYÖ2030-ohjelman rahoittaman Etelä-Savon aluepilotin tavoitteena on ollut kehittää alueen työelämäverkoston toimintaa vastaamaan tämän päivän tarpeita sekä luoda entistä näkyvämpi ja kattavampi toimintamalli työelämän kehittämiseen.

Lue Etelä-Savon aluepilotin hanketarina täältä.

Minikonsertteja, bänditerapiaa, vertaistukea ja keikkakulttuurin uudelleenluomista – musiikkialan toimijat ideoivat uutta pandemian vauhdittamina

keskiviikkona 24.11.2021

Koronapandemian vuoksi määrätyt tiukat kokoontumisrajoitukset pysäyttivät kertalaakista elävän musiikin esitykset lähiyleisöille. Mitä tehdä, jotta tarjolla olisi muutakin kuunneltavaa kuin hiljaisuus? Joukko musiikkialan toimijoita – artisteja, bändejä, ohjelmatoimistoja, keikka- ja tapahtumajärjestäjiä – on pitkin pandemiakautta kokoontunut yhteen enimmäkseen etäyhteyksin ja ideoinut uusia tapoja välittää musiikkiesitys yleisöille.

SKAALA – Livemusiikin palautuminen koronaepidemiasta esiintymistoiminnan skaalauksen ja hybriditapahtumien avulla -hanke on toteutettu yhteistyönä Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n välillä.

Lue tarina kokonaisuudessaan täältä.