Yliopistot ja ammattikorkeakorkeakoulut ovat kamppailleet monien haasteiden kanssa viime vuodet. Uudistusten ja tulospaineiden rinnalle tuli vielä korona. Pedagoginen hyvinvointi -hankeen tarkoitus on parantaa henkilöstön ja koko korkeakouluyhteisön jaksamista sekä luoda toimintakulttuuri, jossa hyvinvointi ja tuottavuus kohtaavat.

sincerely-media-dGxOgeXAXm8-unsplash

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n näkökulmasta ei voisi olla tärkeämpää tavoittelemisen aihetta kuin pedagoginen hyvinvointi. OAJ:n strategiaan kuuluu edistää sen jäsenten työhyvinvointia.

Syy on selvä. Jos opettajat jaksavat paremmin, myös opiskelijat ja koko korkeakouluyhteisö voi paremmin ja tuottaa kauaskantoisia tuloksia.

Siksi OAJ halusi mukaan Pedagoginen hyvinvointi -hankkeeseen. Mukana ovat sen lisäksi sivistys-, tutkimus- ja koulutusalan työnantajien edustaja Sivistystyönantajat sekä sisältöä tuottava ammattikorkeakoulu Haaga-Helia.

Toimintakulttuurin muutos vaatii työtä

Työolobarometrin perusteella tiedämme oikein hyvin, että opetusalan ammattilaisten työpaikoilla on paljon kehittämistarpeita, sanoo OAJ:n erityisasiantuntija Teija Golnick.

– Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajakuntaa ovat koetelleet esimerkiksi muutostrendien nopeus ja kilpailu rahoituksesta. Osa opettajista on väsyneitä.

Golnickin mukaan tämä on usean vuoden ja monien yhteiskunnallisten kehityssuuntien tulos.

Hankkeessa on kaksi kokonaisuutta: yksilöä ja yhteisöä tukevien johtamistoimintojen kehittäminen, sekä työyhteisön omien hyvinvointiin vaikuttavien mahdollisuuksien lisääminen.

– Työntekijät yleensä tunnistavat parhaiten, miten asioita työpaikalla pitäisi tehdä. Haaste on se, että toimintakulttuurit muuttuvat hitaasti. Hankkeen tavoite on selkeämmin linjata keskenään työorientaatio, työtavat ja työssä jaksaminen, Golnick sanoo.

– Tarkoitus on auttaa korkeakouluja kehittämään osaamista ja kykyä itse luoda pedagogisesti hyvinvoiva toimintakulttuuri.

Johtajuutta monella tasolla

Opettajien jaksamisessa näkyy polarisaatio, sanoo Hannu Kotila, hankkeen projektipäällikkö Haaga-Heliasta.

– Korkeakoulujen etäopetus on heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia, mutta samaan aikaan on heikentynyt myös opetushenkilöstön hyvinvointi. Siitä ei ole kuitenkaan puhuttu läheskään niin paljon, Kotila sanoo.

– Oppimislähtöistä opetusotetta ja erilaisia pedagogisia ratkaisuja jo aiemmin omaksuneet opettajat ovat selvinneet pandemia-ajasta paremmin. Toisille tilanne on ollut selvästi vaikeampi.

Hankkeet tavoitteena on vahvistaa uudenlaista johtamisosaamista. Mitä se tarkoittaa, kun puhutaan opettajayhteisön esimiestyöskentelystä?

– Siihen liittyy henkilöjohtaminen, mutta myös pedagoginen johtaminen. Opettajien tarpeet pitää huomioida nimenomaan opettajina. Heidän tulee saada riittävästi tukea, opastusta ja perehdytystä esimerkiksi digivälineisiin ja digipedagogiikkaan.

Kotilan mukaan yhteisön tuki ja tunne siitä, että haasteita kohti käydään porukalla, on ensiarvoisen tärkeää.

Enemmän kuin osiensa summa

Sivistystyönantajien johtava työmarkkinalakimies Tari Aho sanoo, että muuttuva työelämä ja uudet oppimisen tavat haastavat kaikki työyhteisöt – myös korkeakoulut – kysymyksen äärelle: miten työtä tehdään tulevaisuuden Suomessa?

– Korkeakoulujen hyvinvoinnin edistäminen ei onnistu vain omia etuja ajamalla. Se vaatii yhteisen hyvän miettimistä.

Ahon mukaan tärkeässä roolissa on vuoropuhelu työyhteisössä: osa korkeakouluista voi olla pitkällä pedagogisissa ratkaisuissa. Lisäksi vuoropuhelu pitää ymmärtää laajasti.

– Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Siksi hankkeen ympärillä tulee tunnistaa myös opettavan henkilökunnan lisäksi muut oppimista tukevat ammattiryhmät, kuten opiskelijapalvelut ja IT-palvelut.

Keskustelua lisätään järjestämällä kansallisia webinaareja ja yhteisiä alustoja korkeakouluille. Lisäksi korkeakouluille voidaan räätälöidä omia ohjelmia tarpeen ja halun mukaan.

Webinaarit alkoivat maaliskuussa ja opettajille avoimet työpajat starttaavat huhtikuussa.

– Pajoissa toimivat Haaga-Helian ammattilaiset. Niissä toteutetaan sparrausta ja vertaismentorointia, josta hyötyvät sekä työntekijät että opiskelijat, Golnick sanoo.

Teksti Juha Riihimäki

Teija_Golnick_2.3-1 Teija Golnick

pasila_hannu_kotila-1 Hannu Kotila

Tari Aho-1 Tari Aho