Tiistai 14.2.2023


Tyokaveripaiva-2023-1080x1080-KaksiHymyilee-01

Työpaikat ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja kaverisuhteiden solmimiselle. Suomalaiset arvioivat, että noin kolmannes kaverisuhteista on lähtenyt liikkeelle työpaikalta. Työkavereiden tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta pidetään tärkeä asiana elämässä. Etätyö on jättänyt jälkensä työkaveruuksiin:  kyselyn mukaan etätyö on heikentänyt ainakin hetkellisesti nuorten työkaveruuksia. 

Työpaikalla on tärkeä merkitys suomalaisten sosiaalisuudelle ja monille työpaikka on avannut koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita. Kyselyn mukaan suomalaisilla on keskimäärin noin viisitoista kaveria ja ikäryhmässä 45-54-vuotiaat on keskimäärin eniten kavereita. Keskimäärin noin neljä kaveruutta koko kaveripiiristä on alkanut työn kautta.

Reilu neljännes suomalaisista puolestaan arvioi, että noin 27 prosenttia kaverisuhteista on syntynyt työpaikoilla. Työkavereiden määrä ystävyyssuhteissa korostuu ikäryhmässä 45-64-vuotta. Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että myös kyseisellä ikäryhmällä on takanaan eniten työvuosia ja työn kautta kertyneitä ystävyyssuhteita.  Neljä prosenttia vastanneista arvioi, että heillä ei ole yhtään kaveria.

Reiluus on työkaverin tärkein ominaisuus

Työkaveruudessa arvostetaan eniten reiluutta, tiimipelaamisen taitoja, helposti lähestyttävyyttä ja hyviä kommunikointitaitoja. Suomalaisista noin neljä viidesosaa pitää työkaveruuden tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta tärkeänä asiana.

Työkaverit tuovat myös iloa arkeen ja ovat tuki arjessa. Reilu neljäosa suomalaisista pitää erittäin tärkeänä asiana sitä, että he kokevat voivansa oppia uutta työkavereiltaan.

Reilu neljäosa suomalaisista pitää uuden oppimista erittäin tärkeänä työkaveruuden tuomana asiana. 
Työkaveruuden ohella koko työyhteisöllä on keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja parhaimmillaan hyvä työyhteisö on tärkeä voimavara.

”Työn merkityksellisyys, hyvinvoiva ja -toimiva työyhteisö sekä mahdollisuus kehittyä ovat tämän päivän isoja trendejä työelämässä. Toimiva työyhteisö vaikuttaa myönteisesti työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Hyvään työyhteisöön on myös mukava tulla aamuisin”, toteaa ohjelmajohtaja Sanna Kulmala TYÖ2030-ohjelmasta.

Työyhteisön tuen ja yhteisöllisyyden merkitys korostuu työuran alussa. Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ yleistyvät nopeasti työelämässä. ”Työnantajien kannattaa nyt kiinnittää erityistä huomiota keinoihin vahvistaa yhteisöllisyyttä. Verkostoitumisessa on kyse loppujen lopuksi kohtaamisista ihmisten välillä. On tärkeää luoda edellytyksiä luonnollisille ja arkisille kohtaamisille, jotka tukevat työntekijöiden verkostoitumista”, korostaa erikoistutkija Mikko Nykänen Työterveyslaitokselta.

Muista työkaveria Ystävänpäivänä

”Ystävänpäivä antaa loistavan mahdollisuuden huomioida myös työkavereita. Tästä syystä halusimme nostaa aiheen esiin näin ystävänpävänä, jotta antaisimme arvoa työkaveruudelle.”, Kulmala toteaa.

Työpaikalla jokainen vaikuttaa omalta osaltaan yhteisöllisyyteen ja työkaverin huomioimiseen. Pienet teot ovat  ratkaisevia ja voivat merkittävästi vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvä työtoveruus lisää työn mielekkyyttä, auttaa jaksamaan ja vähentää stressiä.  Työkaverin kanssa pääsee myös vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan yhdessä.

Miten sinä voisit huomioida työkaverisi tänään?

Lataa koko tutkimusraportti täältä.


TYÖ2030-ohjelma teetti joulukuun lopussa Työkaveri-kansalaiskyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisten kaverisuhteita. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa. Kyselyyn vastasi tuhat 18-75-vuotiasta suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja maantieteellisesti edustava. Aineiston virhemarginaali on noin +/- 3 prosenttiyksikköä. Kyselyn suunnittelusta vastasi Pohjoisranta BCW.