TYO2030_Tulevaisuusvuoropuhelu_kuvitus_Kaukoputki-1Yhteinen ymmärrys tulevaisuudesta edellyttää jatkuvaa ja systemaattista vuoropuhelua 

Jatkuvasti muuttuva maailma haastaa organisaatioita kehittämään ennakointikykyään ja vahvistamaan joustavuuttaan muutoksessa. Ennakointitiedon lisäksi tietoa ja suuntaa kohti uutta on mahdollista synnyttää keskusteluissa, johon osallistuu monta eri toimijaa ja tasoa.

Tulevaisuusvuoropuhelu on menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista. Menetelmän vaikuttavuus syntyy sekä keskustelusta sidosryhmien välillä että vuoropuhelun kautta päivittyvästä tilannekuvasta. Lue lisää esim.  MEADOW-tutkimuksen tuloksista ennakoimisesta.

Kun tietoisuus muuttuvasta toimintaympäristöstä lisääntyy, myös reagointiherkkyys tuleviin muutospaineisiin lisääntyy. Vuoropuhelun kautta on mahdollista ideoida ja lähteä viemään eteenpäin konkreettisia toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen. 

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä työelämän kehittämiskonsulttiin Laura Sarparantaan, laura.sarparanta@ttl.fi 

Kansainvälisten opiskelijoidem sitouttaminen Suomeen rakennusalalla

Käynnissä

Lue lisää.

Huolinta- ja logistiikka-alan veto- ja pitovoiman kehittäminen aikuisten parissa

Käynnissä

Lue lisää.

Elintarvikealan toimintaympäristön muutos ja työn tulevaisuus

Käynnissä

Lue lisää.

Liikkuminen osaksi työelämää

Käynnissä

Lue lisää.

ICT-alan huomisen johtajuus

Käynnissä

Lue lisää.

Teknologia-alalle työhyvinvoinnista tuottavuutta

Käynnissä

Lue lisää.

Tulevaisuusvuoropuhelun verkkokoulutus

Avoin ja maksuton verkkokurssi tarjoaa paikan tutustua matalalla kynnyksellä Tulevaisuusvuoropuhelun voimaan osallistamismenetelmänä. Liity mukaan selvittämään, miksi Tulevaisuusvuoropuhelu on tärkeää, kenelle se sopii ja miten voit ottaa sen käyttöön omassa työpaikassasi tai alallasi.

Tulevaisuusvuoropuheluun

TYO2030_Tulevaisuusvuoropuhelu_kuvitus_Luotsi_2

Työkirja työpaikoille

Työpaikoilla keskustelua tarvitaan myös siitä, mihin organisaatio on menossa. Menetelmää voi käyttää osallistamisen menetelmänä kaikenlaisissa muutostilanteissa, sekä työkaluna yhteistoimintalain säännönmukaisen eli ns. jatkuvan vuoropuhelun toteuttamiseksi, erityisesti käytäessä vuoropuhelua organisaation kehitysnäkymistä.

Lataa työkirja työpaikoille tästä.

Työkirja toimialoille

Toimialoilla tulevaisuusvuoropuhelu käynnistää parhaimmillaan verkoston (esim. työmarkkinajärjestöt, ammattijärjestöt ja -liitot, oppilaitokset ja työpaikat) koordinoiman kehitystyön ja ylläpitää jaettua tilannekuvaa. Kun vuoropuhelu käydään eri tasoilla ja keskustelujen lopputulemat kytketään kansallisen tason politiikkavalmisteluun, pystytään tuleviin muutoksiin varautumaan nykyistä paremmin.

Lataa työkirja toimialoille tästä.