ict-johtajuus

Muuttuvassa työelämässä tarvitaan joustavaa ja ihmislähtöistä johtamista. Muutoksen johtaminen epävarmuuden vallitessa vaatii kykyä luoda visioita, jotka motivoivat monimuotoisia tiimejä.  Tarvitaan entistä enemmän yhteistyötä, verkostoissa toimimista, uudistumiskykyä ja ketteryyttä. Johtamisen käytännöt ovat vahvasti yhteydessä veto- ja pitovoimaan, työurien pituuteen, työvoiman saatavuuteen & tuottavuuteen.

Johtajuuden Tulevaisuusvuoropuhelu uudistaa johtamista näihin tarpeisiin vastaavaksi yhteistyön ja ihmislähtöisyyden avulla, jotta ICT-ala pysyy muutoksen kyydissä. Tavoitteena on vuoropuhelun kautta löytää konkreettisia tapoja kehittää johtamista, jotta työelämän monimutkaistuviin haasteisiin kyetään vastaamaan.

Tulevaisuusvuoropuhelu koostuu kick-off-webinaarista, kahdesta työpajasta (huomisen johtajuuden kompetenssit & ihmiskeskeinen johtaminen ja johtamisen paradoksi) sekä loppuwebinaarista, jossa summataan syksyn havainnot ICT-alan johtajuuden menestyskaavaksi.  

Lisätietoja:

Antti Hakala, Ammattiliitto Pro ry, antti.hakala@proliitto.fi, 040 533 7413