Nuori mies piirtää tussilla lampun kuvaa.

Vauhditetaan ja tuetaan innovaatioita työpaikoilla

 
TYÖ2030-ohjelmassa työelämäinnovaatioita vauhditetaan muun muassa suunnatuilla rahoitushauilla, workathlon-konseptilla ja nopeilla ratkaisutiimeillä.
 
Workathlonit tarjoavat sparrausapua asiantuntijoilta yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyöverkostoille haasteiden ratkaisuun tai unelmien toteuttamiseen. Workathlon-tapahtumakonsepti on TYÖ2030-ohjelman toimiala- ja aluehankkeille tarjoama palvelu. Kyseessä on työpaikoille tarkoitettu maksuton kehitysprosessi, jossa saat fasilitaattoreidemme, kollegoittesi ja muiden samaan workathloniin osalllistuvien yrittäjien sparrausta haluamaasi työelämän haasteeseen. 
 
Fast Expert Teams eli nopeat ratkaisutiimit kokoavat yhteen kehittäjäverkoston ja tuottavat ratkaisuja työpaikkojen kehittämisen tueksi sekä päätöksentekoa varten. Tiimit käsittelevät työelämän ajankohtaisia ilmiöitä, kuten koronan aiheuttaman digitalisaatiokehityksen vahvistamista. Fast Expert Teams toteutettiin keväällä 2021.
 
Vertaisoppimisverkosto tarjoaa pk-yrityksille osaamisen vahvistaminen yrittäjälähtöisesti. Oletpa pk-yrityksen johdon edustaja, vetovastuullinen asiantuntija, yksinyrittäjä tai työnantajayrittäjä, oppimisverkosto mahdollistaa oman ja yrityksen osaamispääoman vahvistamisen, luo uutta vertaisoppimisverkostoa yrityksesi tarpeisiin sekä auttaa hyödyntämään verkoston kokemusta yrityselämän osaamis- ja oppimistarpeisiin.
 
Tulevaisuusvuoropuhelu on menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista. Menetelmän vaikuttavuus syntyy sekä keskustelusta sidosryhmien välillä että vuoropuhelun kautta päivittyvästä tilannekuvasta. Kun tietoisuus muuttuvasta toimintaympäristöstä lisääntyy, myös reagointiherkkyys tuleviin muutospaineisiin lisääntyy. Vuoropuhelun kautta on mahdollista ideoida ja lähteä viemään eteenpäin konkreettisia toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen.
 
Työhyvinvoinnin startti on vertaisoppimiseen perustuva matalan kynnyksen koulutuskokonaisuus, joka tapahtuu Howspace-verkkoalustalla. 3 viikon startin aikana osallistujat määrittelevät oman tai työpaikkansa tärkeimmät työhyvinvoinnin kehityskohteen ja askeleet sen ratkaisemiseksi. 
 

Työyhteisön pieni kirja luottamuksesta on kirjoitettu kaikille niille, jotka haluavat perehtyä luottamuksen käsitteeseen ja sen voimaan. Kirja valottaa muun muassa sitä, miten luottamusta voidaan arvioida ja mitkä tekijät vaikuttajat esihenkilön sekä alaisen luottamussuhteeseen.

 Suunnatut rahoitushaut kokeilu- ja TKI-toimintaan toteutetaan yritysten ja muiden organisaatioiden tietoperustaisen kehittämisen tueksi. Hankkeisiin sisältyy tutkimusta ja vaikutusten arviointia sekä kokeiluja. Kokeilu- ja TKI-toiminnassa tehdään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.
 
Hakujen painopistealueita ovat erityisesti muutokset, jotka aiheutuvat:

  • digitalisaatiosta ja uusista teknologioista
  • työn murroksesta ja toimintatapojen uudistamisesta
  • ilmastonmuutoksen hillitsemisestä
Vuonna 2021 luodaan suunnatun rahoitushaun menettelytavat, hakukriteerit ja hakuaikataulut, joiden perusteella rahoitushaku käynnistetään.