Nuori mies piirtää tussilla lampun kuvaa.

Tältä sivulta löydät TYÖ2030-ohjelmakausien aikana toteutetut työelämäinnovaatiot

 

Digiagentti on pk-yrityksen toimialan tunteva ammattilainen, jolla on näkemystä menestyksekkäästä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä.
 
Fast Expert Teams eli nopeat ratkaisutiimit kokoavat yhteen kehittäjäverkoston ja tuottavat ratkaisuja työpaikkojen kehittämisen tueksi sekä päätöksentekoa varten. Tiimit käsittelevät työelämän ajankohtaisia ilmiöitä, kuten koronan aiheuttaman digitalisaatiokehityksen vahvistamista. Fast Expert Teams toteutettiin keväällä 2021.
 
Oppimisen starttipaketti on konkreettinen työkalu, joka on tukenasi ensimmäisillä askelilla kohti oppivaa työpaikkaa.Starttipaketti palvelee arjessa, kun olette käynnistämässä keskusteluja ja aloittamassa matkaa jatkuvan oppimisen vauhdittamiseksi työyhteisössänne. Työpohja on oppimismuotoiltu erityisesti ajatellen pienten ja keskisuurten organisaatioiden tarpeita ja tiiviissä yhteistyössä testijoukon kanssa. 
 
Kehittämisen työkirja on tarkoitttu hyödynnettäväksi kaikille tulevaisuuden kehittämisohjelmien ja hankkeiden toimijoille. Työkirja auttaa työelämän kehittäjiä ottamaan huomioon, ideoimaan, suunnittelemaan ja arvioimaan työnsä laajempia hyödyntämisen mahdollisuuksia ja vaikutuksia jo hankkeen suunnittelu- ja alkuvaiheessa.
 
Luovuuden työkalut tarjoavat sinulle tietoa omista luovista vahvuuksistasi ja heikkouksistasi sekä innostavia tehtäviä luovuutesi lisäämiseen.  Työkalut perustuvat luovaa suorituskykyä ja organisaatiokulttuuria kartoittaviin kyselyihin sekä niiden tuloksiin perustuviin tehtäviin.
 
Tulevaisuusvuoropuhelu on menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista. Menetelmän vaikuttavuus syntyy sekä keskustelusta sidosryhmien välillä että vuoropuhelun kautta päivittyvästä tilannekuvasta. Kun tietoisuus muuttuvasta toimintaympäristöstä lisääntyy, myös reagointiherkkyys tuleviin muutospaineisiin lisääntyy. Vuoropuhelun kautta on mahdollista ideoida ja lähteä viemään eteenpäin konkreettisia toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen.
 
Työhyvinvoinnin startti on vertaisoppimiseen perustuva matalan kynnyksen koulutuskokonaisuus, joka tapahtuu Howspace-verkkoalustalla. 3 viikon startin aikana osallistujat määrittelevät oman tai työpaikkansa tärkeimmät työhyvinvoinnin kehityskohteen ja askeleet sen ratkaisemiseksi. 
 

Työyhteisön pieni kirja luottamuksesta on kirjoitettu kaikille niille, jotka haluavat perehtyä luottamuksen käsitteeseen ja sen voimaan. Kirja valottaa muun muassa sitä, miten luottamusta voidaan arvioida ja mitkä tekijät vaikuttajat esihenkilön sekä alaisen luottamussuhteeseen.

Vertaisoppimisverkosto tarjoaa pk-yrityksille osaamisen vahvistaminen yrittäjälähtöisesti. Oppimisverkosto mahdollistaa oman ja yrityksen osaamispääoman vahvistamisen, luo uutta vertaisoppimisverkostoa yrityksesi tarpeisiin sekä auttaa hyödyntämään verkoston kokemusta yrityselämän osaamis- ja oppimistarpeisiin.
 
Vertaisoppimisen pelikirja on jatkuvan oppimisen työkirja työyhteisöille. Vertaisoppiminen sopii hyvin osaksi organisaation jatkuvaan oppimiseen strategiaa. Vertaisoppiminen ei korvaa olemassa olevia oppimisen muotoja työpaikoilla, mutta se tarjoaa monille ihmisille pitkään kaivatun yhdessä oppimisen muodon. Se tuo ihmisiä yhteen, synnyttää merkityksellisiä kohtaamisia ja lisää luottamusta ihmisten kesken.