Nuori mies piirtää tussilla lampun kuvaa.

Vauhditetaan ja tuetaan innovaatioita työpaikoilla

 
TYÖ2030-ohjelmassa työelämäinnovaatioita vauhditetaan muun muassa suunnatuilla rahoitushauilla, workathlon-konseptilla ja nopeilla ratkaisutiimeillä.
 
Workathlonit tarjoavat sparrausapua asiantuntijoilta yritysten ja muiden organisaatioiden yhteistyöverkostoille haasteiden ratkaisuun tai unelmien toteuttamiseen. Vuonna 2021 workathloneja järjestetään ainakin osana Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluepilotteja. 
 
Fast Expert Teams eli nopeat ratkaisutiimit kokoavat yhteen kehittäjäverkoston ja tuottavat ratkaisuja työpaikkojen kehittämisen tueksi sekä päätöksentekoa varten. Tiimit käsittelevät työelämän ajankohtaisia ilmiöitä, kuten koronan aiheuttaman digitalisaatiokehityksen vahvistamista. Fast Expert Teams toteutetaan keväällä 2021.
 
Suunnatut rahoitushaut kokeilu- ja TKI-toimintaan toteutetaan yritysten ja muiden organisaatioiden tietoperustaisen kehittämisen tueksi. Hankkeisiin sisältyy tutkimusta ja vaikutusten arviointia sekä kokeiluja. Kokeilu- ja TKI-toiminnassa tehdään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.
 
Hakujen painopistealueita ovat erityisesti muutokset, jotka aiheutuvat:

  • digitalisaatiosta ja uusista teknologioista
  • työn murroksesta ja toimintatapojen uudistamisesta
  • ilmastonmuutoksen hillitsemisestä
Vuonna 2021 luodaan suunnatun rahoitushaun menettelytavat, hakukriteerit ja hakuaikataulut, joiden perusteella rahoitushaku käynnistetään.