TYO2030_Tulevaisuusvuoropuhelu_kuvitus_Kansikuva_paatti_ja_majakka

Yhteinen ymmärrys tulevaisuudesta edellyttää jatkuvaa ja systemaattista vuoropuhelua 

Viimeaikaiset tapahtumat ovat haastaneet organisaatioita kehittämään ennakointikykyään ja vahvistamaan joustavuuttaan muutoksessa. Ennakointitiedon lisäksi tietoa ja suuntaa kohti uutta on mahdollista synnyttää keskusteluissa, johon osallistuu monta eri toimijaa ja tasoa.

Tulevaisuusvuoropuhelu on menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista. Menetelmän vaikuttavuus syntyy sekä keskustelusta sidosryhmien välillä että vuoropuhelun kautta päivittyvästä tilannekuvasta. Lue lisää esim.  MEADOW-tutkimuksen tuloksista ennakoimisesta.

Kun tietoisuus muuttuvasta toimintaympäristöstä lisääntyy, myös reagointiherkkyys tuleviin muutospaineisiin lisääntyy. Vuoropuhelun kautta on mahdollista ideoida ja lähteä viemään eteenpäin konkreettisia toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseen. 

Milloin tulevaisuusvuoropuhelua kannattaa hyödyntää?

Tulevaisuusvuoropuhelu on osallistamismenetelmä, jota voi hyödyntää tilanteissa, joissa:

TYO2030_Tulevaisuusvuoropuhelu_kuvitus_Kaukoputki
  • halutaan päivittää yhteistä tilannekuvaa
  • etsitään vastauksia kiperiin kysymyksiin
  • halutaan kuulla eri osapuolia

Työkalu ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan auttaa ymmärtämään kokonaisuutta, syitä ja seurauksia sekä jäsentämään tarvittavia toimenpiteitä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Vuoropuhelun avulla voidaan myös lisätä keskinäistä luottamusta. Luottamus mahdollistaa yhteistyössä tapahtuvan kehittämisen, josta kaikki hyötyvät. Ilman yhteistä keskustelua olemassa on riski, että tulevaisuuden muutokset nähdään eri tavoin ja niihin lähdetään varautumaan keskenään ristiriitaisin keinoin.

Kuinka tulevaisuusvuoropuhelu toimii?

Vuoropuhelut ovat 1,5 tuntia kestäviä tilaisuuksia, jotka voidaan järjestää joko etä- tai läsnätapahtumina. Vuoropuhelua järjestämään tarvitaan muutaman henkilön ydinryhmä, joka miettii vuoropuhelun ydinkysymykset ja mukaan kutsuttavat osallistujat.

TYO2030_Tulevaisuusvuoropuhelu_kuvitus_Luotsi_2

Vuoropuhelun avuksi olemme laatineet työkirjan, joka käy läpi vuoropuhelun erilaiset vaiheet ja antaa kattavat ohjeet toteutusten fasilitointiin. Työkirjoja on kaksi, toinen on suunnattu toimialoilla käytävään vuoropuheluun (ml. sidosryhmät) ja toinen työpaikoilla käytävään vuoropuheluun.

Jälkimmäistä työkirjaa voi käyttää myös 1.1.2022 voimaan tulleen yhteistoimintalain uudistuksen myötä vaadittavaan jatkuvan ja säännöllisen vuoropuhelun toteuttamiseen. Työkirjassa on eritelty mitä asioita toteutuksessa on tällöin huomioitava. 

Työskentelyn fasilitointiin on työkirjoissa hyvät ohjeet, ja prosessin toteutukseen on mahdollista saada myös asiantuntijatukea. Yksikin tapahtuma vie asioita eteenpäin, mutta paras tulos saavutetaan 2-3 toteutuksella. 

 

Tutustu referensseihin ja lataa materiaalit käyttöösi

Mihin tulevaisuusvuoropuhelua tarvitaan ja millaisia kokemuksia siitä on? 

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara kertoo miksi tulevaisuudesta keskustelu on tärkeää.

Ammattiliitto Pro ry:n Liisa Halme kertoo, mitä vaikutuksia tulevaisuusvuoropuhelun käymisestä olisi työpaikoille.


Lisätietoja

Laura Sarparanta
Työelämän kehittämiskonsultti
TYÖ2030
laura.sarparanta@ttl.fi
050 583 9973