GettyImages-1283895229-1

Monialainen asiantuntijajoukko työelämän kehittäjinä

Fast Expert Teams on kehittäjäverkosto, jossa tuotetaan ratkaisuja päätöksentekoa varten sekä työpaikkojen kehittämisen tueksi. Nopeiden ratkaisutiimien tehtävät kytkeytyvät TYÖ2030-ohjelman tavoitteeseen rakentaa Suomeen maailman paras työelämä.

Fast Expert Teams työkirja - uusi tapa tehdä yhteistyötä

FET-työkirja on kirjoitettu erilaisten organisaatioiden käyttöön riippumatta niiden koosta, toimialasta, tuotteista tai palveluista. FET-toimintamalli sopii niin pk-yrityksille kuin suurille organisaatioille. Työkirjaa voi hyödyntää työskentelit missä roolissa tahansa. 

Työkirja yhdistää erilaista tietoa ja osaamista sekä auttaa hyödyntämään digitalisuutta, tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin. FET-työskentely auttaa yhdistämään organisaation eri puolilla olevaa tietoa. 

Lataa fet-työkirja tästä

Fast Expert Teams Workbook - a new way to collaborate

This workbook is intended to be used by various organizations regaedless of their size, sector, products or services. 

The workbook combines various typesof knowledge and competence, and helps to utilize digitality, seize new opportunities and discover new solutions. FET working helps to combine information from different parts of the organization.

Get the workbook in English here. 

Kevään 2021 teemana  korona-exit tutustu tiimien lopputuloksiin!

Verkostoa luotsasi jälleen LUT-yliopiston professori Kirsimarja Blomqvist, jonka aloitteesta yli satapäinen asiantuntijoiden joukko ratkoi Suomen koronakriisiä vuoden 2020 keväällä virtuaalisesti nopeissa tiimeissä.

Kevään 2021 tiimit koostuivat yli seitsemästäkymmenestä asiantuntijasta, jotka työskentelivät eri organisaatioissa yli sektori- ja hallintorajojen. Tiimit työskentivät neljän viikon ajan ja lopputulos luovutettiin päätöksentekijöille 22.6.2021.

Lue loppuraportti: Työ sulaa ja muuttaa muotoaan – Hybridityön mahdollisuudet (pdf).

Katso loppuraportin julkistamiswebinaari (22.6.):

 

Asiantuntijat antoivat aikaansa, jakoivat tietoaan ja osaamistaan yhteisen ongelman ratkaisemiseksi. Tiimien toiminnassa keskityttiin tukemaan työpaikkojen siirtymää koronasta kohti uutta normaalia. Osa tiimeistä rakensi exit-strategian työelämää ja osa kehitti Fast Expert Teams -toimintatapaa. Työskentely tapahtui digitaalisella Howspace-alustalla.

Työelämän kehittämiseen liittyvät kysymykset, joita tiimit työstivät

1) Miten organisaatiot ratkovat läsnä- vs. etätyöskentelyn konseptia? 
Miten uudessa tavassa tehdä työtä tulee yksilön, organisaation ja sidosryhmien näkökulma huomioiduksi parhaalla mahdollisella tavalla yhteisen hyvän mahdollistamiseksi? Millaisella mallilla työpaikat löytäisivät juuri omiin tarpeisiin sopivan tavan ja miten sitä voidaan ketterästi jatkossa muokata? Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon hybridityöskentelyssä? 

Tutustu EXIT 1 -tiimin materiaaliin: Huomioita organisaation hybridityön ratkaisuissa

2) Miten hyvinvoinnista ja jaksamisesta voidaan parhaimmillaan hybridityössä?
Miten varmistetaan/vahvistetaan hyvinvointia ja jaksamista hybridityössä? Millaisia hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä haasteita olemme tunnistaneet vuoden kokemusten pohjalta ja miten voisimme näitä huomioida paremmin tulevaisuudessa?  

Tutustu EXIT 2 -tiimin materiaaliin: Työhyvinvoinnin edistäminen hybridityössä

3) Miten innovointi, oppiminen, uusien työntekijöiden perehtyminen ja kokemusten jakaminen parhaimmillaan voi toimia hybridityössä?
Miten varmistetaan/vahvistetaan innovointi ja oppiminen hybridityössä? Millaisia innovointiin ja oppimiseen esim. uusien työntekijöiden perehdytykseen tai kokemusten jakamiseen liittyviä haasteita olemme tunnistaneet vuoden kokemusten pohjalta ja miten voisimme näitä huomioida paremmin tulevaisuudessa? 

Tutustu EXIT 3 -tiimin materiaaliin: Yhteistyö, yhteisöllisyys, oppiminen ja innovointi hybridityössä 

FET kokeilujen loppuraportti on julkaistu

FET kehittäjäverkosto luovutti kokeilujen raportin työministeri Tuula Haataiselle
13.12.2021 pidetyssä webinaarissa.

Fast Expert Teams työskentelymallin julkaisu  ja oheismateriaalit.

Lisätietoja

Professori Kirsimarja Blomqvist (verkoston koordinointi)
LUT-kauppakorkeakoulu, LUT-yliopisto
kirsimarja.blomqvist@lut.fi 
p. 040 755 1693

TYÖ2030-ohjelmajohtaja Sanna Kulmala
sanna.kulmala@ttl.fi 
p. 040 411 6379