Väestörakenteen muutos haastaa työvoiman saatavuuden pitkällä aikavälillä myös rakennusalalla. Tarvetta kansainvälisille osaajille on, mutta heidän työllistämisessään on tunnistettu haasteita. Suomessa erilaisia rakennusalan tutkintoja opiskelee tuhansia ulkomaalaisia. Valtaosa heistä kuitenkin lähtee Suomesta pois opistojensa jälkeen. Tulevaisuusvuoropuhelussa kartoitetaan ideoita siihen miten heidät saataisiin sitoutettua suomalaiseen työelämään.  

Alan suhdannetilanne haastaa nyt isosti, mutta kehittämistä tulevaisuuden turvaamiseksi ei voida lykätä. Kun rakentaminen lähtee taas käyntiin, tarvitaan lisää tekijöitä.

Tulevaisuusvuoropuhelussa kiinnitetään erityisesti huomiota toimihenkilörekrytointien kehittämiseen. Toimihenkilöiden työkenttä on laaja (työmaajohto, suunnittelu, laskenta, luvitukset ym) ja heitä on rakennusalalla n. 50t. Riittävä määrä työntekijöitä liittyy myös huoltovarmuuteen, sillä rakennusala tukee ja pitää huolta myös koko Suomen infrastruktuurista. Tarve osaavalle työvoimalle kasvaa ja kilpailu osaajista kiristyy.

Rakennusalalla on tarve luoda yhteinen tilannekuva kv-tutkinto-opiskelijoiden työllistymisestä ja jäämisestä Suomen työmarkkinoille. Tulevaisuusvuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa miten kansainväliset opiskelijat pääsisivät Suomessa työhön kiinni. Prosessin lopputuloksena syntyy yhteinen ymmärrys nykytilasta, lisääntynyt tieto mahdollisuuksista sekä konkreettisia pilotteja niihin tarttumiseksi.

Tutustu lisää:

Lisätietoja:

Saku Lehtinen, Rakennusteollisuus RT ry, Saku.Lehtinen@rt.fi, 040 041 2057
Kirsi Mettälä, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry, kirsi.mettala@ria.fi, 044 984 3538