Logistiikka- ja huolinta-alan osaamistarveselvityksessä (vuoden 2023 lopulla) tunnistettiin merkittävänä haasteena alalle: aikuisten alanvaihtajien veto- ja pitovoima. Tulevaisuusvuoropuhelun ydin on selvittää miten kehittää yhdessä tavaraliikenteen huolinta- ja logistiikka alan veto- ja pitovoima aikuisten (yli 25 vuotiaiden) parissa.

Vuoropuheluiden aikana muodostetaan yhteistä tilannekuvaa, tunnistetaan haasteita, sekä ideoidaan konkreettisia ratkaisuja sekä yrityksille hyödynnettäväksi että alan toimijoiden yhteisesti edistettäviksi.

Tulevaisuusvuoropuhelun lopputuotoksena syntyy ppt-muotoinen materiaali alan kaikkien toimijoiden viestinnän tueksi. Materiaali tulee sisältämään vuoropuheluissa syntyneitä alan vetovoimaa parantavista ideoita, kuten iskulauseita, uratarina-pohjia, visualisoituja urapolkuja jne. joita yritykset voivat itse muokata ja hyödyntää omaan tarpeeseensa sopiviksi. Tämän kautta alan uramahdollisuudet saavat jatkossa enemmän näkyvyyttä.


Lisätietoja:

Milka Kortet, Palvelualojen työnantajat PALTA ry, milka.kortet@palta.fi, 0505697856

Anna Haakana, Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto ry, anna.haakana@huolintaliitto.fi