Valtavalla kunta-alalla hyödyllinen tieto ei aina tavoita ihmisiä. Media kertoo kunnista pääosin vain negatiivisia uutisia, vaikka kentällä tapahtuu myös paljon hyvää. Tänä vuonna käynnistynyt Viestinnällä vaikuttavuutta -hanke pyrkii rikkomaan tehokkaan viestinnän pullonkaulan ja lisäämään eri yksiköiden yhteistyötä – ja tietysti luomaan positiivista kuvaa kuntatyöstä.

tyoterveyshuollon-ajankohtaispaivat-2022-banneri-600x300

Kunta-alalla on ongelma: informaatiota liian paljon. Eikä ihme, sillä yli 300 kunnassa työskentelee 420 000 ihmistä. Kaikki tärkeät viestit eivät välity, vaan hukkuvat kohinaan.

Tähän on tarkoitus vastata Viestinnällä vaikuttavuutta työelämän kehittämiseen -hankkeella, kertoo Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu. 

Kuusi vuotta toiminut EU-rahoitteinen Kunteko 2020 -hanke loi pohjan ja antoi innostavia toimintamalleja, joten hyvän kehitystyön jatkaminen oli yhteistyötahojen yksimielinen tahto.

Kanavat kuntoon ja oivallukset jakoon

Hölmöläisten peittoakin hölmömpää olisi, jos jokainen kunta ja yksikkö yrittäisi selvitä samoista ongelmista yksin tekemättä yhteistyötä.

– Vahvistamme viestintää uudistamalla nettisivuja. Tavoitteena on, että sieltä työntekijät, esihenkilöt ja organisaation johto löytäisivät parhaiten kaikki ne oivallukset ja työkalut, joita eri kunnissa on kehitetty työelämää parantamaan, Jaanu kertoo.

Samalla tarkoitus on lisätä vuoropuhelua ja yhteistä ideointia kuntakentän kanssa. Yksi keino tähän on Fast Expert Teams -malli, joka tarjoaa mahdollisuuden ongelmien ratkomiseen yhteisellä digitaalisella alustalla.

 Projektipäällikkö Anniina Tuomi on samoilla linjoilla. 

– Kunnat eivät kilpaile toistensa kanssa, joten toimivat käytännöt on jaettava. Se on haaste, joka pitää ratkaista. Tiedon levittäminen on
vaikeaa jo omassa organisaatiossa, saati sen ulkopuolelle.

Kunnissa tehdään Tuomen mukaan jokaisen meidän elämään vaikuttavaa hyvää työtä monella eri toimialalla. Silti positiiviset uutiset kunnista eivät näy mediassa, ainoastaan ikävät.              

Tekojen torilla tavataan

Vuonna 2015 käynnistetty Tekojen tori -portaali esittelee kuntatyön positiivisia tuloksia. Nyt käynnistyneen hankkeen aikana sitä on tarkoitus uudistaa käyttäjäystävällisemmäksi.

– Siellä on jo 866 erillistä kunta-alan ilmoittamaa kehittämistekoa. Hiomme portaalista käyttäjäystävällisempää yhdessä asiakkaiden kanssa ja heinäkuussa meillä on käytössä entistä ehompi Tekojen tori, Tuomi sanoo.

Tekojen tori on myös tietopankki, josta voi hakea kehittämistekoa kuntaorganisaation, toimialan tai teeman mukaan. Jaanun mukaan harvalla kunnalla on omaa kanavaa.

– Parin vuoden ajan olemme palkinneet innostavimmat kehittämisteot ja käytäntöä tullaan jatkamaan.

Olennaiseen keskittyminen keventää kuormaa

Kunta-ala kärsii myös esimerkiksi todellisesta työvoimapulasta ja siitä, ettei kuntaa välttämättä koeta houkuttelevana brändinä ja työnantajana.

Yhden hankkeen puitteissa ei ole mahdollista ratkaista kerralla kaikkia mahdollisia ongelmia, sanovat Jaanu ja Tuomi, joten on pakko valita mihin keskittyy.

– Kunta-ala on selvinnyt yhä käynnissä olevasta pandemiasta hyvin, vaikka se on ollut vaikeaa, Jaanu sanoo.

Haasteita ovat tuoneet muun muassa vuorovaikutuksen väheneminen, etäjohtaminen ja huoli asiakkaista.

Tuomi kertoo, että hankkeen aikana tullaan levittämään erityisesti työturvallisuuden ja -terveyden työkaluja esimerkiksi blogien ja webinaarien avulla.

– Kuormituksen hallinta ja työn voimavarojen vahvistaminen on meidän viestinnän painopiste.

Teksti Juha Riihimäki

Jaanu_Anna-Mari  KT:n ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu

Tuomi_Anniina   KT:n projektipäällikkö Anniina Tuomi

Lue lisää hankkeesta täältä.