Viestinnällä vaikuttavuutta -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työelämän kehittämiseen liittyvää viestintää kuntatyöpaikoille, ja sitä kautta parantaa työpaikkojen ja niiden johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön tavoittamista, ohjelmakokonaisuuden vaikuttavuutta, skaalautuvuutta ja jatkuvuutta, sekä edistää toisilta oppimista.

Hanke on toteutetaan 1.1.-31.12.2022 aikana ja se on jatkoa Kuntatyö2030 -hankkeelle, josta voit lukea lisää täältä.

Mitä tehdään?

 • Ohjelman viestinnän vahvistaminen
  • Tekojen torin uudistaminen
  • Verkkosivujen uudistaminen
  • Viestinnän sisältöjen vahvistaminen ja teemoittaminen
  • Tulevien hyvinvointialueiden huomiominen ohjelman viestinnässä
 • Fast Expert Teams -toimintamallin kokeilu, muotoilu ja konseptointi kunta- ja hyvinvointialalle
  • Kehitetään ja pilotoidaan kunta-alalle yhteiskehittämisen mallia digitaalilla alustoilla. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin.
  • 2-3 pilottia vuonna 2022
  • Haasteet, joita ratkotaan, nousevat kuntakentän tarpeista
 • Workathlon kunta-alalla syksyllä 2022
  • Järjestetään yhteistyössä TYÖ2030 -ohjelman kanssa
  • Workathlonissa kokoonnutaan päivän ajaksi ratkomaan halukkaiden kuntaoragnsiaatioiden kanssa niiden esittämiä haasteita ja auttamaan tavoitteiden toteutumista.
  • Workathlon tarjoaa osallistuvalle organisaatiolle konkreettista ideointi- ja sparraustukea ja tekee myös laajemmin näkyväksi alan organisaatioiden haasteita, tilanteita ja nykyaikaista työelämän kehittämistä.

Rahoitus

Budjetti on 125 000 euroa, josta TYÖ2030 ohjelma rahoittaa 100 000 ja 25 000 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Lisätietoja

Anna-Mari Jaanu
Ohjelmapäällikkö
Työelämän kehittämishankkeet
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
anna-mari.jaanu@kt.fi
p, 050 572 4620