Kuntatyö2030 on kunta-alan työmarkkinaosapuolten koko kunta-alaa koskeva uusi toimialaohjelma, joka on tarkoitettu kunta-alan työelämän kehittämisen pääohjelmaksi alkaen vuodesta 2021. Saatu rahoitus käytetään toimialaohjelman käynnistämiseksi. Ohjelmaa toteuttavat yhteistyössä KT Kuntatyönantajat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

Lue hankkeen keskustelualoite Näkymiä kunta-alan työelämän kehittämiseen koronavuonna 2021 kokonaisuudessaan täältä.

Tavoitteet

Kuntatyö2030-ohjelman tavoitteena on:

 1. Vauhdittaa digitalisaation ja uusien toimintatapojen hyödyntämistä kuntatyöpaikoilla
 2. Parantaa kuormituksen hallintaa ja vahvistaa työn voimavaroja kuntatyöpaikoilla
 3. Tukea kuntatyöpaikkoja onnistumista niiden omassa kehittämistyössä
 4. Vahvistaa luottamukseen ja yhteistyöhön perustuvaa toimintakulttuuria
 5. Edistää työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja toisilta oppimista
 6. Tehdä näkyväksi digiajan kiinnostavat ratkaisut, innovaatiot ja kehittämisteot kuntakentällä
 7. Seurata kunta-alan työn murrosta eri toimialoilla ja ammateissa ja käydä siihen liittyvää vuoropuhelua
 8. Parantaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja työelämän laatuaKuntatyö2030-ohjelman tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä:

Mitä tehdään?

TYÖ2030 -ohjelmasta saadulla rahoituksella 1.5.2021-31.12.2022 toteutetaan seuraavia toimenpiteitä:

 1. Kuntatyö2030-ohjelmakokonaisuuden käynnistäminen ja rakentaminen
 2. Konkreettisen tuen tarjoaminen kuntatyöpaikkojen kehittämistyön edistämiseen sparrauksen keinoin. Sparrauksella tarkoitetaan ohjausta ja konsultointia organisaation kehittämistarpeeseen. Sparraukseen kilpailutetaan palveluntuottajat puitejärjestelynä.
 3. Kuntatyö2030:n viestinnän rakentaminen niin, että sen avulla tavoitetaan kuntatyöpaikat ja on mahdollista saavuttaa ohjelman tavoitteet

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 300 000 e.

Lisätietoja

Anna-Mari Jaanu
Ohjelmapäällikkö
Suomen Kuntaliitto ry/KT Kuntatyönantajat
anna-mari.jaanu@kt.fi
p. 050 572 4620

KuntaTyö2030-sivusto