maanantaina 20.12.2021

Jokaisella työpaikalla on asioita, joihin pitäisi uskaltaa tarttua ja kehittää. Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus suunnittelivat hyötypelejä valmistavan Topaasian kanssa keskustelupelin, joka auttaa työntekijöitä keskustelemaan yritysturvallisuudesta titteleihin ja asemaan katsomatta.

Topaasia yrityspeli TYÖ2030 web
Kuvassa Sauli Holappa Teknologiateollisuudesta (vasemmalla), Joonas Laine Topaasiasta ja Paula Varpomaa Teknologiateollisuudesta.

Työyhteisöä voi kehittää myös korttia pelaten. Yritysturvallisuuspeli on korttipeli, jossa kortit toimivat keskustelun avaajina. Korteissa on neljä pääteemaa: työ- ja henkilöstöturvallisuus, varautuminen ja kriisinhallinta, toiminnan ja tilojen turvallisuus sekä tietoturvallisuus.

Peliporukkaan voidaan valikoida työntekijöitä eri tehtävistä ja eri puolilta organisaatiota. Näin turvallisuusasioista syntyy mahdollisimman kokonaisvaltainen ja todenmukainen kuva, kun jokainen tuo oman kokemuksensa ja näkökulmansa yritysturvallisuuteen.

Pelin ideana on, että kaikki tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi – siksi peliä kuvataan myös dialogipeliksi. Pelin lopuksi päätetään, mitä asioita lähdetään kehittämään, millä toimenpiteillä ja missä aikataulussa.

Peli pakottaa pois lokeroista


Projektipäällikkö Paula Varpomaa Teknologiateollisuudesta mainitsee, että yritysturvallisuus on usein vähän lokeroitunutta työpaikoilla. Eri osastot keskittyvät omaan osa-alueeseensa, vaikka kokonaiskuvan muodostaminen olisi tärkeää sekin. Turvallisuuskysymykset kun koskevat kaikkia työntekijöitä.

Varpomaa arvelee pelin toimivan parhaiten, kun mukana on sekä johtoa että tuotantotyöntekijöitä. Johto saattaa ajatella, että jokin asia on hyvin hoidettu, mutta tuotannon näkemys on aivan toinen.

Kun pelaamassa on mahdollisimman monipuolinen ryhmä työntekijöitä, tehdään näkyväksi ongelmat, jotka ovat ehkä olleet vain rajatun porukan tiedossa.

– Peli pakottaa puhumaan ja antaa myös hiljaisemmille mahdollisuuden puhua, Varpomaa sanoo.

Ilmainen peli sopii niin isoille kuin pienille yrityksille


Peliä lähdettiin rakentamaan, koska haluttiin luoda osallistavampi tapa kehittää yritysturvallisuutta. Peli on maksuton ja kohdennettu pk-yrityksille, mutta sitä voivat hyödyntää yhtä lailla niin mikroyritykset kuin suuret yritykset.

Peli on täysin digitaalinen, mutta sitä voi pelata myös fyysisillä pelikorteilla. Peli toimii lähiversiona, etänä tai hybridisti.

Pelissä jokaiselle pelaajalle jaetaan viisi käsikorttia.

– Pelaaja saa valita mieluisimman ja aloittaa keskustelun kortin aiheesta, kertoo sopimusasiantuntija Jukka-Pekka Hiltunen Teollisuusliitosta.

– Kortin takaa on helpompi kertoa vaikeista asioista, lisää sanansaattaja Joonas Laine Topaasiasta.

Ensto mukana pelipilotissa


Teknologia- ja perheyritys Ensto osallistui pelin pilottivaiheeseen. Enston ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Jenni Raitavuota kiinnosti mahdollisuus päästä kokeilemaan uudenlaista lähestymistapaa yritysturvallisuuteen. Pelin digitaalisuus ja pelaaminen etänä kiinnostivat nekin.

Enstosta peliin otettiin mukaan työsuojelutoimikunnasta työsuojelupäällikkö ja valtuutettuja, toimihenkilöitä, johtoryhmästä globaalien toimintojen vetäjä sekä työturvallisuusasioista vastaavia kuten esimerkiksi tehtaan laboratorion turvallisuudesta vastaava työntekijä.

Syntyi hyvää keskustelua, ideoita ja näkökulmia.

– Suurin osa tykkäsi pelistä tosi paljon, yhden mielestä se oli tosi geneeristä, muiden mielestä tuotiin keskusteluun Ensto-näkökulmaa, Raitavuo summaa.

Suunnitelmissa on pelata peliä jatkossa uudestaan uudenlaisin kokoonpanoin.

Pelin lopuksi kiteytetään ja sovitaan askelmerkit kehitystyölle


Keskusteluosuuden jälkeen pelissä seuraa kiteytysvaihe: yhdessä valikoidaan yksi käsitellyistä aiheista, laaditaan sille kiteytyssuunnitelma eli toisin sanoen määritellään, mikä on tavoiteltu muutos, mitä haasteita ja mahdollisuuksia siihen liittyy, sovitaan toimenpidesuunnitelma ja mietitään, kuka tekee mitäkin ja millä aikataululla.

Sen lisäksi, että peli helpottaa vuorovaikutusta ja asioiden puheeksi ottamista, antaa se keskustelulle ja ongelmakohtien kartoittamiselle raamit: alun ja lopun. Peli kestää noin tunnin.

– Tämä on matalan kynnyksen peli, joka on helppo viedä eri yksiköihin. Yllätyksiä voi tulla, jos muuten ei välttämättä osata kysyä ihmisiltä. Tavan työmies voi antaa yllättävän näkökulman johonkin asiaan, Hiltunen sanoo.

Pelissä käydyistä keskusteluista saadaan myös raportit, joita voi hyödyntää myöhemmin.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton toiveissa on, että peli solahtaisi nykyisiin johtamisrakenteisiin ja sitä pelattaisiin vaikkapa työsuojelupäivien tai työturvallisuuspäivien yhteydessä.


Teksti ja kuva Iida Ylinen

 

Yritysturvallisuuden kehittäminen digitaalisia työkaluja ja henkilöstön osaamista hyödyntäen on Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n yhteistyöhanke, joka kesti lokakuun 2021 loppuun. Hanke sai rahoitusta TYÖ2030-ohjelmalta.

Tutustu peliin täältä. 

Löydät pelin esittelyvideon myös suoraan täältä.

Lue kaikki TYÖ2030-hanketarinat täältä.