Turvaliiviin pukeutunut työntekijä käyttää tablettia.

Yritysturvallisuuden kehittäminen digitaalisia työkaluja ja henkilöstön osaamista hyödyntäen on Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n uusi yhteistyöhanke, joka kestää lokakuun 2021 loppuun.

Hankkeen päätavoitteena on luoda työkalu, jonka avulla teknologiateollisuuden yrityksissä kehitetään koko henkilöstön voimin turvallisuusjohtamista ja arkipäiväistetään turvallisuus osaksi koko työyhteisön tekemistä.

Yritysturvallisuuden suunnittelu, johtaminen sekä jalkauttaminen koko henkilöstön toiminnaksi parantavat henkilöstön tuottavuutta sekä työhyvinvointia. Arjessa hyvin johdettu ja yhdessä toteuttama turvallisuus parantaa kykyä kohdata kriisejä ja palautua niistä mahdollisimman vähin vaurioin.

Mitä tehdään?

  • Luodaan digitaalinen työkalu, jonka avulla lisätään tietoutta yritysturvallisuudesta, löydetään kehittämiskohteet ja sovitaan kehittämisen askeleista koko työyhteisössä.
  • Otetaan käyttöön uusia, koko henkilöstöä osallistavia paikasta riippumattomia yritysturvallisuuden toimintamalleja.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 71 000 e.

Lisätietoja

Paula Varpomaa
Työmarkkina-asiantuntija
Teknologiateollisuus ry.
paula.varpomaa@teknologiateollisuus.fi
p. 040 152 5778