Kitaristi soittaa sähkökitaraa lavalla.

SKAALA – Livemusiikin palautuminen koronaepidemiasta esiintymistoiminnan skaalauksen ja hybriditapahtumien avulla -hanke toteutetaan yhteistyönä Muusikkojen liiton ja Suomen ohjelmatoimistot ja agentit ry:n välillä.

Hankkeella on kaksi päätavoitetta: esiintymistoiminnan skaalaus sekä teknologisten ratkaisujen kehittäminen esiintymistoiminnan uudistamiseksi ja tukemiseksi. Tavoitteena on löytää toimivia ratkaisuja, jotta esiintymistoiminta voi jatkua ja kehittyä yleisörajoituksista huolimatta, myös ympäristönäkökulma huomioiden, sekä kehittää digitaalisia striimausratkaisuja ja laajentaa siihen liittyviä ansaintamalleja. Lisäksi pyritään lisäämään vuoropuhelua toimialan sisällä ja kehittämään sen työkulttuuria, jotta alan elinvoimaisuus turvataan myös tulevaisuudessa uusia toimintamalleja hyödyntäen.  

Mitä tehdään?

  • Analysoidaan elävän musiikin tämän hetken ansaintamahdollisuuksia muuttuneissa olosuhteissa ja luodaan sen pohjalta skaalausmalleja. 
  • Tutkitaan digitaalisuuden hyödyntämistä hybriditapahtumissa, eli tapahtumissa, joita on mahdollista seurata joko paikan päällä tai suoratoistona, ja ne voivat sisältää interaktiivisia elementtejä.  
  • Paneudutaan siihen, miten striimaus voi olla taloudellisesti kannattava osa esitystoiminnan kokonaisuutta.  
  • Kehitetään työhyvinvointia esiintymistoiminnan alueella järjestämällä työnohjaustapaamisia esiintyville työryhmille.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 71 200 e.

Lisätietoja

Jaakko Kämäräinen
Projektipäällikkö
Muusikkojen liitto
jaakko.kamarainen@muusikkojenliitto.fi
p. 050 368 4469