Ompelija mittaa mittanauhalla kangasta.

Työhyvinvointia ja tuottavuutta tulevaisuudessa (TTT) -hankkeessa ovat mukana Suomen Tekstiili ja Muoti ry, Ammattiliitto Pro ry ja Teollisuusliitto ry. Hanke alkaa loppuvuodesta 2020 ja päättyy alkuvuodesta 2022.

Tekstiili ja muotiala kehittyy voimakkaasti johtuen uusista tuotteista sekä uudistuvista tuotantomenetelmistä. Samalla henkilöstön osaamisen kehittäminen korostuu.

Hankkeen tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta edistämällä vuoropuhelua, yhteistoimintaa ja paikallista sopimista alan työpaikoilla sekä vahvistaa luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.

Mitä tehdään?

  • Selvitetään alan lähtötilanne sekä koronakriisin aiheuttaman poikkeusajan vaikutukset yritysten toimintaan ja sen sujuvuuteen, yhteistoimintaan, johtamiskäytäntöihin sekä mahdollisuuksiin järjestää ja tehdä töitä joustavasti.  
  • Selvitetään lisäksi, minkälaisia uusia innovatiivisia toimintatapoja ja keinoja yritykset ovat ottaneet käyttöön viime vuosien aikana. 
  • Käytetään tuloksia alan koulutustilaisuuksissa sekä julkaistaan niitä viestinnän erilaisia keinoja hyödyntäen. 

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 25 000 e.

Lisätietoja

Tuija Vehviläinen
Työmarkkinapäällikkö
Suomen Tekstiili & Muoti
tuija.vehvilainen@stjm.fi
p. 040 751 9543