Maa- ja metsätalouden yritykset ovat riippuvaisia ulkomaisista työntekijöistä. Osa heistä työskentelee Suomessa kausiluonteisesti, osa pysyvästi. Monille heistä työehdot ja työelämän oikeudet ja velvollisuudet ovat vieraita. He ovat haavoittuvassa asemassa. Heidän haavoittuva asemansa johtuu (1) tarvittavan kielitaidon ja suomalaisen työelämätiedon puutteesta, (2) työnantajien kielitaidon puutteesta ja (3) sosiaalisten turvaverkkojen puutteesta. Näistä ongelmista seuraa, että ulkomaiset työntekijät ovat usein riippuvaisia huhupuheista, joita heidän parissaan liikkuu.

Hermes-pilottihanke (2022) tuottaa monikielisen kännykkäsovelluksen, joka on suunnattu maa- ja metsätalouden aloilla työskenteleville ulkomaisille työntekijöille. Hermes-sovellus jakaa luotettavaa, samasisältöistä tietoa viidellä kielellä mm. työehdoista, työsuojelusta, asumisesta ja oleskeluluvista. Tämä on myös työnantajien etu, sillä reilu ja sosiaalisesti kestävä työelämä parantaa työelämän laatua ja tuottavuutta. Digitalisoituminen on hankkeen ytimessä.

Hanke myös edistää toimialatason vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken, sillä se on Teollisuusliiton, Maaseudun työnantajaliiton, Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n, Metsähallituksen ja Siirtolaisinstituutin yhteinen toimialahanke. Luonteeltaan hanke on osallistava: sovellusta suunnitellaan ja jalkautetaan yhdessä käyttäjien kanssa sekä kehitetään toimivammaksi heidän käyttökokemustensa perusteella.

Mitä tehdään?

  • Tuotetaan monikielinen kännykkäsovelluksen, joka on suunnattu maa- ja metsätalouden aloilla työskenteleville ulkomaisille työntekijöille.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 136 000 e.

Lisätietoja

Anu-Hanna Anttila
Tutkimuspäällikkö
Teollisuusliitto
anu-hanna.anttila@teollisuusliitto.fi
p. 040 6621262