Ilmiölähtöisen valmistelun edistäminen valtion monipaikkaisessa hybridityössä -hankkeessa luodaan kokeillen ja yhteiskehittäen uusia, ilmiölähtöisen valmistelun käytänteitä valtion monipaikkaiseen ja hybridiin työhön. Uusilla toimintamalleilla luodaan myös alustaa paremmille ja yhteen toimivammille palveluille. 

Hanke on osa hallinnon kehittämisen kokonaisuutta, jossa tavoitellaan

  • Toimivia, jatkuvasti kehittyviä työnteon tapoja hybridi ja asynkroninen työskentely huomioiden.
  • Uudistumiskykyisiä, yhteistyötä eri ilmiöiden äärellä tekeviä virastoja ja virkamiehiä.
  • Uudenlaista yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimista, osaamisen, tiedon ja kokemuksen yhdistämistä - ja sitä kautta vaikuttavuutta.
  • Oppivia, hyvinvoivia ja työnsä merkitykselliseksi kokevia valtionhallinnon työntekijöitä.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 100 000 e.

Lisätietoja

Virpi Einola-Pekkinen
Kehittämispäällikkö
Valtiovarainministeriö
Virpi.Einola-Pekkinen@gov.fi