Näyttelijä seuraa vuorosanoja lavan takana, kun toinen näyttelijä on näyttämöllä.

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittäminen VOS-teattereissa – Esihanke nykytilanteen selvittämiseksi kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien (ns. VOS-teatterit) sekä Kansallisteatterin henkilöstöön. Tähän tutkimus- ja kehittämishankkeeseen osallistuvat työnantajia edustava Suomen Teatterit ry sekä työntekijöitä edustava Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry (TEME). Tutkimus- ja kehittämisosuuden hankkeessa toteuttaa Kuntoutussäätiö. Hanke aloitetaan vuoden 2020 lopussa ja toteutetaan vuoden 2021 aikana. 

Päätavoitteena on edistää toimialan vuoropuhelua ja edunvalvontaa, alan yritysten toimintaa sekä parantaa alalla työskentelevien työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja työllistymismahdollisuuksia.  

Osana hanketta tarkastellaan koronakriisin aiheuttamia haasteita ja vaikutuksia alan työhön ja työskentelytapoihin sekä selvitetään mahdollisuuksia koota ja jakaa ratkaisuehdotuksia työntekijöiden työuraan vaikuttavista tekijöistä.

Mitä tehdään?

  • Kartoitetaan nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta haastattelemalla alan keskeiset toimijat sekä sähköisellä kyselyllä erikseen sovittaville henkilöstöryhmille.  
  • Työstetään haastatteluissa ja kyselyssä esiin nousseita teemoja työpajoissa.  
  • Toteutetaan lyhytkestoinen pilotti, jossa kokeillaan hankkeessa esiin nousseiden tarpeiden pohjalta erilaisia työssä jaksamisen tukikeinoja. 

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 78 871 e.

Lisätietoja

Karola Baran
Toiminnanjohtaja
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto
karola.baran@teme.fi