MediaTyö2030 – Media-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja jatkuva oppiminen on Medialiitto ry:n sekä alan palkansaajajärjestöjen Suomen Journalistiliitto ry:n, Teollisuusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n yhteinen kehittämishanke.

Kotimaisella medialla on valtava merkitys Suomen ja suomalaisten menestykselle. Suomalainen demokratia, kulttuuri ja sivistys rakentuvat laadukkaan ja omakielisen median varaan.

Media-ala digitalisoituu ja on jatkuvassa murroksessa. Aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että media-alan koulutus ei tue riittävästi nykypäivän työelämän muuttuvia vaatimuksia. Alan yrityksillä on kova tarve kehittää henkilöstön osaamista, mutta monelta puuttuvat työkalut konkreettiseen ja pitkäjänteiseen toteutukseen.

MediaTyö2030-hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joilla edistetään jatkuvaa oppimista työpaikoilla. Samalla kannustetaan alan yrityksiä siihen, että ne etsivät henkilöstön osaamista ja hyvinvointia parantavia menetelmiä, jotka sopivat toimialalle parhaiten.

Mitä tehdään?

1) Kerätään media-alan yrityksistä tietoa yritysten tarpeista sekä niissä jo käytössä olevista henkilöstön kehittämismenetelmistä. Lisäksi kartoitetaan toimintatapoja muilla aloilla. Koottujen tietojen pohjalta listataan parhaimmat toimintamallit media-alalle sekä pilotoidaan konkreettisia ratkaisuja.

2) Kootaan verkosto, johon pyydetään mukaan osaamiseen ja koulutuskysymyksiin perehtyneet henkilöt media-alan yrityksistä ja oppilaitoksista. Verkostossa vaihdetaan kokemuksia ja haetaan yhdessä parhaita toimintamalleja.

Hankkeessa tehdään lisäksi kooste toimivimmista opeista ja käytänteistä, joita myös muut toimialat voivat hyödyntää.

Hanke käynnistyy kesäkuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 190 000€

Lisätietoja

Noora Alanne
Johtaja, Uusi Kasvu
Medialiitto
noora.alanne@medialiitto.fi
p. 050 4421507