Metsäalan palveluyritysten jatkuvan oppimisen kehittäminen perustuu alan jäsenkyselyn tuloksiin. Metsäpalveluyrittäjyys on toimialana varsin nuori ja metsäpalveluyritykset voivat olla hyvin erilaisia keskenään. Metsäpalveluyrittäjyyden lisääntyessä on palveluiden vaatimustaso noussut. Metsäala muuttuu nopeasti, jolloin uuden oppiminen ja kehittäminen on metsäpalveluyritykselle elinehto.

METO – Metsäalan yrittäjät ry teki jäsenkyselyn talvella 2021 metsäpalveluyritysten digitaalisten metsävara- ja paikkatietopalveluiden käytöstä ja tarpeista. Yrittäjien vastauksissa korostuivat uusi digitaalinen osaaminen, uusien metsänhoitotoimenpiteiden oppiminen sekä pk-yrittäjien ja heidän työntekijöidensä työssäjaksamisen parantaminen. Näihin kehittämiskohteisiin pureudutaan vuosien 2021–2022 aikana. Hankkeessa ovat mukana aktiivisina osallistujina yrittäjät ja yritysten työntekijöitä.

Mitä tehdään?

  • Kehitetään digitaitoja ja jatkuvaa oppimista, ammattitaitoa ja yritysosaamista
  • Parannetaan työhyvinvointia
  • Luodaan uusia toimintamalleja yritysten yhteistyön ja metsäyritysten toiminnan kehittämiseen

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 64 480 €

Lisätietoja

Tuomo Turunen, puheenjohtaja
METO – Metsäalan yrittäjät ry
tuomo.turunen@metsapalveluturunen.fi
puh. 0500 278 828