Luovuutta tarvitaan vauhdittamaan toimintatapojen uudistamista, uusien teknologioiden hyödyntämistä, kehittämään työelämän innovaatioita, tuottamaan kaupallisia läpimurtoja ja tekemään suomalaisesta työelämästä maailman parasta. Innovaatioita tarvitaan kaikilla toimialoilla uuden yritystoiminnan synnyttämiseen, kansainvälisten investointien ja osaajien kiinnostuksen herättämiseen.

Luovuus on kriittinen työelämän kyky, joka poikkileikkaa Työ2030 -hankkeen päätavoitteet. On tärkeää, että syntyy toimialan sisällä sekä työelämätoimijoiden kesken yhteisymmärrys siitä, mitä luovuus on, millaista luovuutta eri aloilla on, sekä siitä, miten sitä työpaikkojen arjessa hyödynnetään ja kehitetään systemaattisesti niin yksilöiden, kuin yritystenkin osalta. Tästä syystä Luova työelämä 2030 - kehittämishankkeeseen osallistuu työyhteisöjen kehittämiseen vahvasti vaikuttavia tahoja sekä työnantaja- että työntekijäpuolelta, eri funktioiden edustajista ja asiantuntijoista.

Markkinointi on kaikki yritykset poikkileikkaava funktio, jossa luovuuden merkitys tulevaisuuden työelämässä on tunnistettu toimialan yhteisellä kartoituksella, ja siten MARK soveltuu erityisen hyvin hankkeen koordinaattoriksi ja kokoon kutsujaksi. Hankkeen vaikuttavuus taataan kutsumalla mukaan myös alan ulkopuolella hankekumppaneita, jotka tunnustavat luovuuden merkityksen ja sitoutuvat edistämään hakkeen tavoitteita omilla toimialoillaan. Hankkeen pääkumppaneina ovat Marketing Finland ry ja Teknologiateollisuus ry, TEK, Henry ja Tivia. Asiantuntijoina ja tutkimus- ja teknologiakumppaneina hankkeeseen osallistuvat Yellow, Mitte, VTT, Aalto, Creative Business Finland. Hankkeen edetessä muita organisaatioita voi liittyä mukaan.
 
Markkinointiala toivoo, että hankkeen avulla saamme työelämän monialaisesti vastaamaan työelämän kiihtyvän muutoksen tarpeita. Markkinoinnin alalla luovuus on perusoletus ja -osaaminen. Siksi uskomme, että voimme olla alana vauhdittamassa Suomen työelämän kehittymistä laajemminkin.
 
 

Mitä tehdään?

  • Hankkeen tavoitteena on synnyttää vuoropuhelun kautta laajempi ymmärrys luovuudesta, ja osallistuvien toimialojen arkeen käytännöllinen malli, työkalut ja toimintatavat luovuuden johdonmukaiseksi ja jatkuvaksi ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
  • Hankkeessa kiinnitetään huomiota tiedon saavuttavuuteen ja hyödynnettävyyteen eri toimialoilla pitkäaikaisesti — myös hankkeen jälkeen. Tärkeää on viestiä sidosryhmien kautta luovuudesta, synnyttää keskustelua ja saada luovuus näin hyödynnettyä kaikilla aloilla laajemmin.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 241 050 e.

Lisätietoja

Sanna Laakkio
Toiminnan johtaja
MARK Suomen Markkinointiliitto
045 110 8811
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi