Freet2030-kehittämishanke tähtää freelancertyön tilannekuvan parantamiseen sekä etsii ja rakentaa sen pohjalta toimivia malleja tehdä työtä niin, että työelämän suojaavat rakenteet toimivat paremmin myös kulttuurialalla.

Pandemia-aikana moni freelancer on pudonnut turvaverkkojen ulkopuolelle ja jäänyt esimerkiksi ilman ansiosidonnaista päivärahaa tai koronatukia. Kulttuurialalla freelancer-työtä tehdään monenlaisissa sopimussuhteissa niin palkkatyönä, laskutuksella ilman yritystä, apurahoilla kuin yrittäjyyden eri muodoissa. Sopimussuhteet vaihtelevat tai ovat samanaikaisia.

Päättäjillä ei ole riittävän hyvää ymmärrystä kulttuurialojen arvoketjujen pituudesta ja työn tekemisen muodoista, mikä aiheuttaa ongelmia esimerkiksi freelancereiden sosiaaliturvaan.

Lyhytkestoisen työn tarjoaja on usein erittäin hankalan tehtävän edessä pyrkiessään työhyvinvoinnin tai työntekijöiden osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Vastaavasti kulttuurialan ammattilaisten ajasta suurin osa kuluu erilaisten rahoituslähteiden löytämiseen. Jaksamista syövät toistuvat hankaukset eri viranomaistahojen kanssa. Tämä on kaikki pois muun muassa oman osaamisen kehittämisestä. Kokoaikaisessa ja toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työnantaja huolehtii osaltaan työntekijän työhyvinvoinnista ja jaksamisen kannalta keskeisestä osaamisen kehittämisestä. Oman työuran rakentaminen ja hallinta edellyttävät freelancereilta monenlaista osaamista.

Hanketta toteuttavat Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry:n sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun työyhteisöjen kehittäjien koulutuksesta vastaava tiimi. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina työnantajapuolta edustavat Suomen Teatterit, Teatterikeskus ja Audiovisual Producers Finland (Apfi) sekä Suomen Muusikkojen Liitto.

Mitä tehdään?

Luovien toimialojen potentiaali on kansataloudellisesti merkittävä ja se kasvaa. Kuitenkin työn tekemisen tavoissa on paljon haavoittuvuutta muun muassa heikkojen suojarakenteiden takia. Hanke etsii keinoja, joilla työn tekeminen voi olla turvatumpaa ja ammattilaiset voivat keskittyä omaan työhönsä ja siinä kehittymiseen.  

Hankkeen fokuksessa on freelancer-työn toimivuuden, hyvinvoinnin ja tuottavien mallien etsintä teatterin, tanssin, sirkuksen, tv:n, elokuvan ja musiikin toimialoilla. Alojen mallien hahmottaminen tarjoaa hyödyllistä tietoa myös muiden alojen freelancer-työstä ja -työlle.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Lue hankkeesta syntyneet 31 ideaa freelancereiden tilanteen kohentamiseksi.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 212 000 e.

Lisätietoja

Anna Anttila
Projektipäällikkö, Freet2030-hanke
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry Teme
anna.anttila@teme.fi 
040 195 1763