Freet2030 -hankke tähtää freelancertyön tilannekuvan parantamiseen sekä sen pohjalta etsii ja rakentaa toimivia malleja tehdä kulttuurialan työtä, niin että työelämän suojaavat rakenteet toimisivat paremmin myös kulttuurialalla työskentelevien osalta.

Korona-aikana moni freelancer on huomannut putoavansa turvaverkkojen ulkopuolelle ja jäänyt esimerkiksi ilman ansiosidonnaista päivärahaa tai koronatukia. Kulttuurialalla freelancertyötä tehdään monenlaisissa sopimussuhteissa niin palkkatyönä, laskutuksella ilman yritystä, apurahoilla tai yrittäjyyden eri muodoissa. Sopimussuhteet vaihtelevat tai ovat samanaikaisia.  

Päättäjät eivät ymmärrä riittävän hyvin kulttuurialojen arvoketjujen pituutta ja työn tekemisen muotoja. Tästä seuraa ongelmia esimerkiksi sosiaaliturvan osalta.

Lyhytkestoisen työn tarjoaja on usein erittäin hankalan tehtävän edessä pyrkiessään työhyvinvoinnin tai työntekijöiden osaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Vastaavasti taas monen kulttuurialan ammattilaisen aika menee erilaisten rahoituslähteiden etsimiseen. Jaksamista syövät toistuvat hankaukset eri viranomaistahojen kanssa. Kaikki tämä on pois mm. oman osaamisen kehittämisestä. Kokoaikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työnantaja huolehtii osaltaan työntekijän työhyvinvoinnista ja jaksamisen kannalta keskeisestä osaamisen kehittämisestä. Oman työuran rakentaminen ja hallinta edellyttää freelancereiltä monenlaista osaamista.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry:n sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun työyhteisöjen kehittäjien koulutuksesta vastaavan tiimin kanssa. Hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina mukana myös työnantajapuolta edustavat Suomen Teatterit, Teatterikeskus ja Audiovisual Producers Finland (Apfi) sekä Suomen Muusikkojen Liitto.

Mitä tehdään?

Luovien toimialojen potentiaali on kansataloudellisesti merkittävä ja se kasvaa. Kuitenkin työn tekemisen tavoissa on paljon haavoittuvuutta mm. heikkojen suojarakenteiden takia. Hanke etsii keinoja, joilla työn tekeminen voi olla turvatumpaa ja ammattilaiset voivat keskittyä omaan työhönsä ja siinä kehittymiseen.  

Hankkeen fokuksessa ovat teatterin, tanssin, sirkuksen, tv, elokuva ja musiikin toimialojen freelancertyön toimivuuden, hyvinvoinnin ja tuottavien mallien etsintä. ko. alojen freelancertyön mallien hahmottaminen tarjoaa hyödyllistä tietoa myös muiden alojen freelancertyöstä.

Hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 220 000 e.

Lisätietoja

Karola Baran
Toiminnanjohtaja
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
karola.baran@teme.fi