Posti_Dokumentaariset_Kuvat_final_TIFF_SRGB_1445__office

Suomi on ollut digitalisoitumisen ja sähköisten viestintäpalveluiden kehityksen eturintamassa, ja sillä on ollut dramaattisia vaikutuksia postitoimintaan. Kirjeitä liikkuu nyt puolet vähemmän kuin 2010-luvulla, eikä trendi näytä hidastuvan. Samaan aikaan pakettilähetykset ja verkkokauppa kukoistavat. Rajut muutokset ovat johtaneet osin ristiriitaiseen tilanteeseen, koska perinteisessä postinjakelussa työt katoavat nopeasti, mutta samaan aikaan työvoiman tarve kasvaa paketti- ja logistiikkatoiminnassa.
Haasteeseen vastaaminen vaatii aivan uusia ratkaisuja ja työskentelymalleja Postityö 2030 -hankkeen kautta.
 
Toimialan murros  koskettaa yli 10 000 työntekijää. Suomi tulee kuitenkin tarvitsemaan jatkossakin luotettavaa ja toimivaa jakelupalvelua jo pelkästään eriarvoistumisen estämiseksi: toisille kotiin kannettu posti ja sanomalehti ovat välttämättömiä. Hankkeen tavoitteena on ennakoida tulevaisuutta ja säilyttää kokoaikainen työ Postin henkilöstön pääasiallisena työaikamuotona. Hankkeessa tarkastellaan myös toimialamuutoksen vaikutusta alan työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen sekä työskentelyolosuhteisiin ja -mahdollisuuksiin. Osana työskentelymahdollisuuksia kartoitetaan eri keinoja siihen, miten lisätään henkilöstön tietoutta Suomen kielen opiskelun tärkeydestä työtehtävien hoitamiseksi ja uralla etenemiseksi.
 
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusosapuolet Palta ja PAU ovat kesällä 2021 sopineet nelivuotisen työehtosopimuksen ja nyt käynnistymässä olevalla hankkeella olisi hyvä jatkaa työmarkkinaosapuolten yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistamista ja kehittämistä. 
 

Mitä tehdään?


Hanke jakautuu kahteen teemaan:
  • Yhteistyön ja vuoropuhelun vahvistaminen ja kehittäminen
  • Toimialamurroksen vaikutukset työskentelymahdollisuuksiin

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 60 000 e.

Lisätietoja

Pasi Vuorio
Palvelualojen työnantajat Palta ry
pasi.vuorio@palta.fi
0400 949082

Heidi Nieminen
Posti- ja logistiikka-alan PAU ry
heidi.nieminen@pau.fi
050 3403217