Asiakas maksaa älypuhelimella vaatekaupassa.

Kaupan alan esimiesten työhyvinvointi on Palvelualojen ammattiliiton, Kaupanalan esimiesliiton ja Kaupan liiton yhteinen hanke, josta sovittiin kevään 2020 työehtosopimusneuvotteluissa.

Päätavoitteena on esimiesten työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistäminen. Hanke keskittyy ensisijaisesti esimiesten jaksamiskysymyksiin, kuten työn hallintaan ja työstä palautumiseen sekä työajan ja vapaa-ajan väliseen rajanvetoon.

Mitä tehdään?

  • Käytetään pohjana kaupan alan esimiehille tehdyn kyselyn (Esimiesbarometri) tuloksia vuosilta 2018–2020.
  • Pyritään tunnistamaan työ- ja vapaa-ajan rajanvedon aiheuttamia ongelmia ja löytämään niihin ratkaisukeinoja.
  • Luodaan käytäntöjä ja keinoja esimiesten työn hallintaan, ja pyritään tarjoamaan konkreettisia työkaluja esimiehen työarkeen jaksamisen näkökulmasta.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 20 000 e.

Lisätietoja

Ville Filppula
Sopimusasiantuntija
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
ville.filppula@pam.fi 
p. 020 7742410