Kolme henkilöä palaverissa kirjaavat muistiinpanoja.

Finanssityö2030 – Uudet käytännöt ja toimintatavat kasvattamassa rahoitusalan sopeutumis- ja uudistumiskykyä on Finanssiala ry:n sekä rahoitusalan työmarkkinaosapuolten – Palvelualojen työnantajat Palta ry, Ammattiliitto Pro ry, Ylemmät toimihenkilöt YTN ry sekä Ammattiliitto Unio ry – yhteinen kehittämishanke.

Päätavoitteena on vahvistaa alan yritysten ja niiden henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapoja tulevaisuudessa. Tarkoituksena on kerätä tietoa korona-aikana käyttöön otetuista uusista toimintatavoista sekä levittää ja jatkojalostaa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja innovaatioita alan sisällä ja vertaisaloille.

Merkittävässä roolissa ovat osaamisen kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet erityisesti tilanteissa, joissa ei tavata säännöllisesti fyysisesti muita työyhteisön jäseniä. Tarkoitus on myös osoittaa, missä kohden digitaalisissa taidoissa ja tulevaisuuden työelämätaidoissa on eniten kehitettävää.

Mitä tehdään?

  • Muodostetaan yrityksille ja niiden henkilöstölle suunnatun kyselyn ja haastatteluiden avulla tilannekuva siitä, minkälaisia uusia käytäntöjä ja digitaalisia toimintatapoja työpaikoilla on otettu käyttöön poikkeuksellisissa olosuhteissa (esim. asiakaspalvelu, johtamis-, esimies- ja organisaatiokäytännöt, joustavan työn tekemisen tavat)
  • Kehitetään edelleen yhdessä alan yritysten kanssa parhaita käytäntöjä, joilla vahvistetaan kykyä ja mahdollisuuksia reagoida ja mukauttaa toimintaa myös tulevaisuudessa.
  • Tarkastellaan myös poikkeusolojen vaikutusta toimihenkilöiden työhyvinvointiin sekä kykyyn ja mahdollisuuksiin järjestää ja johtaa omaa työtä.

Nyt käynnistetty hanke on jatkumo Hyvinvoiva finanssiala -yhteistyölle, joka oli osa Työelämä2020-hanketta. Siinä finanssialan työnantajat ja työntekijät pureutuivat yhdessä finanssialan ja asiakkaiden tarpeiden muuttumiseen.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 42 000 e.

Lisätietoja

Katja Repo
Kehitysjohtaja
Finanssiala
katja.repo@finanssiala.fi
p. 050 4014663