Nainen katselee digitaalista kaaviota tabletilta.

Yhteistoiminnan kehittäminen teknologiateollisuudessa tasomittauksen digitaalista vertailutietoa hyödyntämällä -hanke on Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliiton yhteinen hanke.

Päätavoitteena on luoda uusi web-pohjainen tasomittauksen työkalu, joka edistää yhteistoimintaa teknologiateollisuuden yrityksissä ja auttaa tunnistamaan yhteistoiminnan kehittämiskohteet aiempaa helpommin.

Yhteistoiminnan tasomittauksessa arvioidaan liiketoiminnallisia tavoitteita, toiminnan ja tuottavuuden kehittämistä, toiminnallisia tavoitteita, luottamusta ja vastavuoroisuutta, johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä sekä paikallista sopimista.

Mitä tehdään?

  • Luodaan web-pohjainen työkalu, joka helpottaa yhteistoiminnan tasomittauksen tekemistä sekä mittauksista saadun tiedon analysointia ja vertailua teknologiateollisuuden yrityksissä.
  • Hyödynnetään saatua tietoa esimerkiksi yrityskohtaisen kehityksen seurantaan, yritysten vertailuaineistona sekä yhteistoiminnan kehittämistarpeiden määrittämisessä ja kohdentamisessa.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 55 000 e.

Lisätietoja

Sauli Holappa
Asiantuntija, Työelämän kehittäminen
Teknologiateollisuus ry
tel. +358 44 788 9887
sauli.holappa@teknologiateollisuus.fi