Vakuutusalalla on käynnistynyt tulevaisuutta luotaava Vakuuttava työ 2030 -hanke. Tavoitteena on luoda yhteistä kuvaa ja käydä vuoropuhelua työn tulevaisuudesta. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, mihin ollaan menossa, minkälaista työtä tullaan tekemään ja mitä muutos edellyttää yrityksiltä sekä niiden henkilöstöltä. Tavoitteena on myös edistää hyviä käytäntöjä alalla. Mukana ovat Ammattiliitto Pro, Palvelualojen työnantajat Palta, Finanssiala ja alan yritykset.

Tulevaisuuden osaamistarpeet ovat moninaiset. Digitalisaatio ja tekoäly mahdollistavat uudenlaisia toimintatapoja, jotka yritysten ja niiden henkilöstön on otettava haltuun. Samaan aikaan alan mittava sääntely edellyttää oman osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Koronakriisin aikana yleistynyt etätyö on luonut tarvetta uusille työskentely- ja johtamiskäytännöille.

Hankkeessa pyritään ennakoimaan, millaiseksi työskentelytavat muuttuvat ja mitä muutokset tarkoittavat esimerkiksi itsensä johtamisen, oman työn järjestelyjen, uuden oppimisen ja urakehityksen kannalta. Lisäksi pohditaan yritysten monimuotoisuuteen liittyviä haasteita ja tuodaan esiin niihin löydettyjä ratkaisuja.

Vakuuttava työ 2030 -hankkeen toteutuksesta vastaavat alan työehtosopimusosapuolet Ammattiliitto Pro ja Palvelualojen työnantajat Palta ja yhteistyökumppanina Finanssiala.

Mitä tehdään?

  • Hankkeessa tehdään tutuksi alan erilaisia töitä. Kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta, on tärkeää tuoda esiin vakuutusalan monipuolisia työtehtäviä, alalle johtavia koulutus- ja urapolkuja sekä uramahdollisuuksia. Hankkeessa myös korostetaan alan yhteiskunnallista merkitystä ja lisätään yleistä työelämää koskevaa tietoisuutta.
  • Hanke  etenee kolmessa vaiheessa. Ensimmäisinä teemoina ovat tekoäly, robotiikka ja automaatio sekä se, miten nämä muuttavat työtä ja osaamisvaatimuksia. Toisessa vaiheessa keskitytään jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä etätyön uusiin tapoihin. Viimeisessä vaiheessa näkökulmina ovat monimuotoisuus ja osallistaminen.

Hankeen toteutusaika vuonna 2021. 

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 60 000 e.

Lisätietoja

Liisa Halme
Edunvalvonnan yhteyspäällikkö
Ammattiliitto Pro
+358 50 424 5301
liisa.halme@proliitto.fi