Vakuutusalalla jatketaan tulevaisuutta luotaavaa Vakuuttava työ 2030 -hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta TYÖ2030 -ohjelmasta. Hankkeessa syvennetään alalla tehtävän työn tulevaisuutta koskevaa vuoropuhelua. 

Vakuutusalalla on käyty rakentavaa vuoropuhelua jo lähes kymmenen vuoden ajan. Keskustelua on käyty esimerkiksi siitä, mihin ollaan menossa, minkälaista työtä tullaan tekemään ja mitä muutos edellyttää yrityksiltä sekä niiden henkilöstöltä. Tavoitteena on ollut  myös edistää hyviä käytäntöjä alalla. Nyt tavoitteenamme on luoda tulevaisuustyötä ja yhteistoiminnan kehittämistä tukeva dialogifoorumi.

Hankeen jatko käynnistyy elokuussa ja päättyy vuoden 2023 alussa. Teemoina yhteisissä tilaisuuksissa ovat muun muassa kyberturvallisuus, vastuullisuus, työhyvinvointi ja resilienssi sekä yrityksen että yksilön näkökulmasta. Tarkoituksena on myös tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia työelämään ja syventää työyhteisön monimuotoisuutta koskevaa osaamista.

Vakuutusalan järjestöjen tulevaisuusvuoropuhelu on ollut esimerkkinä monelle muulle alalle. Olemme esitelleet hankettamme myös EU-tason sosiaalidialogissa. Jatkamme hyvää yhteistyötä ajankohtaisilla ja kunnianhimoisilla aiheilla tavoitteenamme innostaa osapuolia aktiiviseen vuoropuheluun ja hyvien käytäntöjen jakamiseen työpaikkatasolla.

Hankkeessa pyritään ennakoimaan, millaiseksi työskentelytavat muuttuvat ja mitä muutokset tarkoittavat esimerkiksi itsensä johtamisen, oman työn järjestelyjen, uuden oppimisen ja urakehityksen kannalta. Lisäksi pohditaan yritysten monimuotoisuuteen liittyviä haasteita ja tuodaan esiin niihin löydettyjä ratkaisuja.

Mukana ovat Ammattiliitto Pro, Palvelualojen työnantajat Palta, Finanssiala ja alan yritykset.

Mitä tehdään?

  • Hankkeessa pyritään ennakoimaan, millaiseksi työskentelytavat muuttuvat ja mitä muutokset tarkoittavat esimerkiksi itsensä johtamisen, oman työn järjestelyjen, uuden oppimisen ja urakehityksen kannalta. Lisäksi pohditaan yritysten monimuotoisuuteen liittyviä haasteita ja tuodaan esiin niihin löydettyjä ratkaisuja.
  • Hankkeessa tehdään tutuksi alan erilaisia töitä. Kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta, on tärkeää tuoda esiin vakuutusalan monipuolisia työtehtäviä, alalle johtavia koulutus- ja urapolkuja sekä uramahdollisuuksia. Hankkeessa myös korostetaan alan yhteiskunnallista merkitystä ja lisätään yleistä työelämää koskevaa tietoisuutta.
  • Vuoden 2021 aikana hanke  eteni kolmessa vaiheessa. Ensimmäisinä teemoina olivat tekoäly, robotiikka ja automaatio sekä se, miten nämä muuttavat työtä ja osaamisvaatimuksia. Toisessa vaiheessa keskityttiin jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä etätyön uusiin tapoihin. Viimeisessä vaiheessa näkökulmina olivat monimuotoisuus ja osallistaminen.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty jatkorahoitus: 60 000 e.

Hankkeelle aikaisempi myönnetty rahoitus: 60 000 e.

Lisätietoja

Liisa Halme
Edunvalvonnan yhteyspäällikkö
Ammattiliitto Pro
+358 50 424 5301
liisa.halme@proliitto.fi