ICT-alan vuoropuhelussa jatketaan aiempina vuosina käytyä keskustelua alalla tehtävän työn tulevaisuudesta. Vuoden 2021 vuoropuhelussa tarkastellaan myös koronakriisin aikana tapahtuneen digiloikan aikana käyttöön otettuja uusia toiminta- ja työskentelytapoja ja selvitetään, miten tekoälyn käyttö ja teknologiset innovaatiot vaikuttavat alan työtehtävien sisältöjen ja työskentelytapojen kehittymiseen. ICT-työn tulevaisuus hankkeessa pyritään myös kannustamaan yrityksiä ja niiden henkilöstöä ottamaan käyttöön uusia digitaalisia toimintatapoja ja hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia entistä tehokkaammin.

Mitä tehdään?

  • Vuoropuhelun avulla pyritään parantamaan alan yhteistyö- ja neuvottelukulttuuria ja kannustetaan työnantajia ja toimihenkilöitä rakentavaan ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön sekä liitto- että työpaikkatasolla.
  • Vuoropuhelun avulla edistetään ymmärrystä toimialalla tapahtuviin muutoksiin ja muutosten edellyttämiin toiminpiteisiin liitto- ja yritystasolla.
  • ICT-alan yrityksiä ja niiden henkilöstöä rohkaistaan keskustelemaan siitä, minkälaista työtä ICT-alalla tullaan lähivuosina tekemään, minkälaista osaamista tämä edellyttää ja miten tällaista osaamista voidaan hankkia.

Hanke käynnistyy kevään 2021 aikana kahden teeman pohjalta. Näitä teemoja alustetaan syksyllä 2021 järjestettävissä seminaareissa, joihin osallistetaan laajasti alan yrityksiä ja niiden henkilöstöä.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 20 000 e.

Lisätietoja

Heidi Aho
Asiantuntija, OTM
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Eteläranta 10, PL 62, 00131 Helsinki
+ 358405947098 
heidi.aho@palta.fi