Kameramies kuvaa videokameralla.

Elokuva- ja tv-tuotantoalan työn tulevaisuus: uudet käytännöt ja toimintatavat parantamassa alan yritysten resilienssiä ja kilpailukykyä -hankkeen osapuolia ovat elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusosapuolet Palvelualojen työnantajat Palta ry, Suomen teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry ja Suomen Journalistiliitto ry.

Hanke toteutetaan pääosin vuoden 2021 aikana tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja niiden henkilöstön kanssa. Yhteistyökumppaneina on myös muita alan toimijoita.

Päätavoitteena on edistää elokuva- ja tv-tuotantoalan vuoropuhelua, alan yritysten edunvalvontaa ja kilpailukykyä sekä parantaa alan työskentelyolosuhteita ja työllistymismahdollisuuksia. Hanke tähtää yhteiseen tilannekuvaan elokuva- ja tv-alalla tehtävän työn tulevaisuuden näkymistä ja uusista osaamistarpeista.

Mitä tehdään?

  • Toteutetaan kyselytutkimus ja käytäntöjen kartoitus, joiden kautta muodostetaan tilannekuva siitä, minkälaisia uusia toimintatapoja on otettu käyttöön koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa.
  • Kootaan ja työstetään saatujen tietojen perusteella parhaita käytäntöjä yhdessä alan yritysten kanssa ja vahvistetaan näin kykyä mukauttaa toimintaa muuttuvissa olosuhteissa.
  • Kehitetään myös tilastointia, mikä tarjoaa välineen alan kokonaisuuden hahmottamiselle ja suunnitelmalliselle kehittämiselle.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 30 000 e.

Lisätietoja

Anu Sajavaara
Projektipäällikkö
Palta ry
anu.sajavaara@palta.fi
puh. 040 705 0939