HyPe-hanke tunnistaa ja kehittää korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstön hyvinvoinnin käytäntöjä. HyPe kehittää korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoiva toimintakulttuuri sekä panostaa johtamiseen hyvinvoinnin edistäjänä. Ammatillisissa oppilaitoksissa hanke keskittyy hyvinvoinnin tukemiseen verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittämisen kautta.

Ammattikorkeakoulujen henkilöstölle järjestetään koulutus- ja valmennustilaisuuksia, joilla lisätään vuoropuhelua ammattikorkeakouluyhteisöissä. Vuoropuhelun avulla pyritään parantamaan yhteistyö- ja keskustelukulttuuria ja kannustamaan henkilöstöä rakentavaan ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. Ammatillisten oppilaitosten kanssa toteutetaan verkkovalmennusprosessi, jossa tutkitaan yhdessä yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta rakentavaa, ylläpitävää ja vahvistavaa vuorovaikutusta sekä harjoitellaan dialogisuustaitoja verkossa toimiessa. Valmennuksen avulla tuetaan osallistujia tunnistamaan niitä keinoja, joiden kokee vahvistan osallisuutta, minäpystyvyyttä ja hyvinvointia työyhteisössä.

Hankkeen vastuuorganisaatio (päätoteuttaja): Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Hankkeen osatoteuttajat: Sivistystyönantajat ry, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Mitä tehdään?

  • Hanke muodostaa kolme temaattista koria Johtamistoiminta pedagogisen hyvinvoinnin edistäjänä, Pedagoginen hyvinvointi ja yhteisöohjautuva korkeakoulu sekä Vuorovaikutus verkossa - hyvinvointia oppilaitokseen. Korit muodostuvat suomalaisista ammattikorkeakouluista ja ammatillisista oppilaitoksista, jotka verkostossa kehittävät yhteisesti organisaatioitaan.
  • Hanke tuottaa työkaluja oppilaitosyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseen, työkirjan yhteisöohjautuvuuteen sekä pedagogiseen johtamiseen ja julkaisuja. Heijastusvaikutus on myös johtajien omaan työhyvinvointiin.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 180 000 €.

Lisätietoja

Teija Golnick
Erityisasiantuntija
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
teija.golnick@oaj.fi
020 748 9749