HyPe-hanke tunnistaa ja kehittää korkeakoulujen henkilöstön hyvinvoinnin käytäntöjä. HyPe kehittää korkeakouluyhteisön kykyä luoda pedagogisesti hyvinvoiva toimintakulttuuri sekä panostaa johtamiseen hyvinvoinnin edistäjänä.

Ammattikorkeakoulujen henkilöstölle järjestetään koulutus- ja valmennustilaisuuksia, joilla lisätään vuoropuhelua ammattikorkeakouluyhteisöissä. Vuoropuhelun avulla pyritään parantamaan yhteistyö- ja keskustelukulttuuria ja kannustamaan henkilöstöä rakentavaan ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön.

Hankkeen vastuuorganisaatio (päätoteuttaja): Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Hankkeen osatoteuttajat: Sivistystyönantajat ry, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Mitä tehdään?

  • Hanke muodostaa kaksi temaattista koria Johtamistoiminta pedagogisen hyvinvoinnin edistäjänä, sekä Pedagoginen hyvinvointi ja yhteisöohjautuva korkeakoulu. Korit muodostuvat suomalaisista ammattikorkeakouluista, jotka verkostossa kehittävät yhteisesti organisaatioitaan.
  • Hanke tuottaa työkaluja korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen, työkirjan yhteisöohjautuvuuteen sekä pedagogiseen johtamiseen ja julkaisuja. Heijastusvaikutus on myös johtajien omaan työhyvinvointiin.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 180 000 €.

Lisätietoja

Teija Golnick
Erityisasiantuntija
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
teija.golnick@oaj.fi
020 748 9749