Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistuksen tarkoituksena on uudistaa ja kehittää farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmää nykytarpeita vastaavaksi. Tavoitteena on saavuttaa niin työntekijöille kuin työnantajillekin kannustava palkkausjärjestelmä. Hanke on työehtosopimusosapuolien, Apteekkien työnantajaliiton sekä Suomen Farmasialiiton yhteinen hanke, josta on sovittu osana työehtosopimusneuvotteluja.

Apteekkialalle hanke on tärkeä, koska kannustavalla palkkausjärjestelmällä lisätään alan vetovoimaa, kasvatetaan sen tuottavuutta ja parannetaan työhyvinvointia lisäämällä yksittäisten työntekijöiden ja työnantajien välistä vuoropuhelua.

Mitä tehdään?

  • Luodaan apteekkien arjessa toimiva palkkausjärjestelmä, joka vastaa nykyhetken sekä tulevaisuudenkin tarpeisiin.
  • Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön vuosien 2023-2024 aikana.

Rahoitus

Hankkeelle myönnetty rahoitus: 53 600 €.

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, toimitusjohtaja
Apteekkien työnantajaliitto
puh. 010 406 8100 / 040 751 3683
kirsi.makinen@apta.fi