Sisällys

Työuran Uurtaja® -ryhmämenetelmä edistää hyvinvointia, uranhallintaa ja osaamista

Ohjelman toteutus ja osallistujat

Ohjelman kulku

Ryhmätoiminnan keskeiset elementit

Ryhmän ohjaaminen 

Harjoitukset

Yleisohjeita

1. Jakso

1.1 Ohjaajaparin esittäytyminen ja ohjelman esittely 
1.2 Alkuharjoitus 
1.3 Työelämätavoitteet-haastattelu 
1.4 Katsaus ohjelman sisältöön 
1.5 Osallistujien rooli 
1.6 Henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen 
1.7 Siirrettävät taidot 
1.8 Työ ja vapaa-aika 
1.9 Työelämäodotukset 
1.10 Ensimmäisen päivän lopetus ja katsaus seuraavan päivän sisältöön 

2. Jakso

2.1 Elämänkulku ja oppiminen 
2.2 Omassa työssä kehittyminen 
2.3 Muutosten hallinta työssä ja työuralla 
2.4 Informaatiohaastattelu 

3. Jakso

3.1 Työyhteisön rakenne ja oma tehtävänkuva 
3.2 Työyhteison ristiriitatilanteiden ratkaiseminen 
3.3 Henkilökohtaiset verkostot ja sosiaalinen tuki 
3.4 Henkilökohtaisten verkostojen laajentaminen 
3.5 Työmäärän hallinta 

4. Jakso

4.1 Stressinhallinta
4.2 Työn ja työuran hallinta 
4.3 Yhteenveto ohjelmasta 
4.4 Suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi 
4.5 Suunnitelman välitavoitteet 
4.6 Suunnitelmaan sitoutuminen 

Ohjelman päättäminen 

Liitteet (pdf)