Mitä?

Työuran uurtaja -ryhmämenetelmä on tarkoitettu avuksi uranhallintaan, henkilökohtaisten voimavarojen ylläpitoon, osaamisen kehittämiseen ja stressinhallintaan muuttuvassa työelämässä.

Kenelle?

Ohjaajan käsikirja ryhmävalmennusten ohjaajille. Vähintään toisen ohjaajista on hyvä olla suorittanut Työterveyslaitoksen menetelmän ohjaajakoulutus. Osallistujan työkirja valmennukseen osallistujille tai soveltuvin osin itsenäisesti hyödynnettäväksi. 

Hyödyt?

Menetelmän hyödyt on arvioitu vaikuttavuustutkimuksilla, joiden mukaan Työuran uurtaja -valmennus vahvisti sisäistä motivaatiota sekä valmiuksia työuran hallintaan. Menetelmä vähensi myös pitkiä sairauspoissaoloja.

Ohjaajan käsikirja

Lataa ohjaajan käsikirja (pdf)

Ohjaajan käsikirja verkkomateriaalina

Pohja oman työpaikan vertaisryhmävalmennuksen markkinointiin

Lataa pohja (pdf)

Osallistujan työkirja

Lataa osallistujan työkirja (pdf)