Verktyg för att bygga en arbetskultur som stödjer mentalt välbefinnande

 

-

Ett mänskligt arbetsliv innebär välmående arbetstagare och bättre resultat.

Verktygslåda för psykisk hälsa är ett knippe avgiftsfria digitala verktyg med hjälp av vilka arbetsgemenskaper kan bygga en mänsklig arbetskultur som stöder psykiskt välbefinnande.

Verktyg för förändring


Vad är mänskligt arbete?

Hur kan man bygga upp en mänsklig arbetskultur på arbetsplatsen och hur kan faktorer som stärker den psykiska hälsan beaktas mer än tidigare?

Läs artikeln

Verktyg för att stödja den psykiska hälsan

Verktygslådan ger lösningar som kan hjälpa arbetsplatsen att skapa en arbetskultur som stödjer ett välmående psyke.

Använd verktygslådan