Verktyg för att bygga en arbetskultur som stödjer mentalt välbefinnande

 

-

Ett mänskligt arbetsliv innebär välmående arbetstagare och bättre resultat.

Verktygslåda för psykisk hälsa är ett knippe avgiftsfria digitala verktyg med hjälp av vilka arbetsgemenskaper kan bygga en mänsklig arbetskultur som stöder psykiskt välbefinnande.

Verktyg för förändring

Välbefinnande ingår i strategin

God psykisk hälsa är en framgångsfaktor.

Se strategitips

Verktyg för att stödja den psykiska hälsan

Förändring börjar med utveckling av arbetssätten

Använd verktygslådan