Vad?

Workshop som vägleder arbetsgemenskapen i att identifiera viktiga samarbetspartner och komma överens om åtgärder att förbättra samarbetet. Verktyget är en del av Verktygsserien för resiliens på arbetsplatsen.

För vem?

Hela arbetsgemenskapen deltar i workshoppen. Workshoppen kan ledas till exempel av direktörer, chefer eller säkerhets-, strategi- eller HR-experter.

Fördelar?

Ni bygger internt och externt samarbete på ett systematiskt och målmedvetet sätt och stärker samtidigt er förändringsberedskap.

Arbetets fyra faser

hyvan-yhteistyon-ympyra-SV

 1. Samarbetspartner: Identifiera de centrala samarbetspartnerna. Dessa kan vara samarbetspartner inuti organisationen eller utanför den.
 2. Uppskattning: Diskutera hur uppskattningen av människor syns i ert samarbete. Uppskattning är attityder och känslor som reflekteras i beteendet. Uppskattning syns och hörs exempelvis i hur ni pratar om era samarbetspartner eller beskriver deras verksamhet.
 3. Förtroende: Diskutera vilka konkreta saker ni gör nu för att förtjäna samarbetspartnernas förtroende. Förtroende utgör grunden för samarbete och det är på förtroende som samarbete kan byggas. Förtroende är en känsla som uppstår i interaktionen mellan människor och som kan förstärkas (eller försvagas) med handlingar och beteende.
 4. Handlingar: Planera vad ni ska göra i fortsättningen för att samarbetet ska bli ännu bättre.
Avslutningsvis ska ni komma överens om vilka åtgärder som ska vidtas för att utveckla samarbetet. Åtgärderna genomförs bäst när man genast kommer överens om ansvariga personer, närmare innehåll och en tidtabell för dem.
 

Anvisningar för användningen av verktygets nätversion

 1. Logga in eller skapa ett eget konto på Padlet https://padlet.com/.
 2. Öppna Verktyget för samarbete via denna knapp.
  Öppna verktyget

 3. Tryck på länken Remake/Gör om denna padlet i skärmens övre högra hörn.
 4.  Välj Copy design/Kopiera design och Copy posts/Kopiera inlägg och klicka på Submit/Skicka. Verktyget visas nu på skrivbordet i Padlet.
 5. I Padlet arbetar man genom att placera etiketter på de fyra ringarna i cirkeln för bra samarbete. Du kan lägga till fler etiketter i Padlet genom att klicka på plustecknet i nedre högra hörnet. Etiketten dyker upp i skärmens nedre vänstra kant. För att redigera och ta bort etiketter ska du klicka på de tre prickarna i etikettens övre högra hörn.
 6. Så här delar du ett verktyg med andra: De andra användarna behöver inte logga in på Padlet. När du är i verktygets padlet klickar du på länken Share/Öppna delningspanel. Du kan dela padleten antingen som en länk eller med hjälp av QR-koden. Du kan också skicka en länk per e-post till deltagarna. Om du vill att deltagarna ska själv kunna lägga till etiketter i cirkeln ska du klicka på länken Share/Öppna delningspanel, klicka på Change privacy/Besökares behörigheter och sedan välja alternativet Författare (besökare kan skriva nya inlägg).