Grunden för att stärka mentala resurser och stödja psykisk hälsa i arbetet är samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården, där den gemensamma utvecklingen och det gemensamma lärandet sker. Genom att använda den här verksamhetsmodellen kan arbetsplatsens och företagshälsovårdens aktörer utveckla innehållet och praxis för företagshälsovårdssamarbetet. Modellen hjälper till att stärka det psykiska välbefinnandet och förebygga problem. Den leder in på en utvecklingsväg som vägleder till perspektiv kring psykisk hälsa, arbetsgemenskap och praktiska handlingar.

Så här drar du nytta av verksamhetsmodellen

Bekanta dig med verksamhetsmodellen antingen genom att följa utvecklingsvägen eller gå igenom varje tema som en egen helhet. 

Verksamhetsmodellen ger inga färdiga lösningar utan hjälper till att utvärdera funktionaliteten i företagshälsovårdssamarbetet och att definiera utvecklingsområden. Lämpliga lösningar hittas genom gemensam diskussion. Verksamhetsmodellen kan användas oavsett arbetsplatsens bransch och storlek.  

De exempel som finns i under varje tema berättar om praktiska åtgärder som har gjorts inom samarbetet mellan arbetsplats och företagshälsovård. Checklistorna samt listorna Agera skickligt och Undvik klokt hjälper till med att reflektera över samarbetets funktionalitet, behov av stöd för psykisk hälsa och att identifiera utvecklingsmöjligheter för att stärka psykiskt välbefinnandet.

Personerna bakom verksamhetsmodellen

Verksamhetsmodellen har skapats i Projektet för psykisk hälsa i arbetslivet – verksamhetsmodell för företagshälsovårdssamarbetet 2021–2022. Projektet hör till Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet som startades av social- och hälsovårdsministeriet. Arbetshälsoinstitutet och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har utvecklat modellen. 

Frågor om projektet ställs till: projektchef Minna Majuri, Arbetshälsoinstitutet, minna.majuri@ttl.fi.   

Personerna bakom verksamhetsmodellen: Lisbeth Forsman-Grönholm, Eija-Maria Gerlander, Hanna Hakulinen, Heli Hannonen, Kaisa Harjunpää, Terhi Kalliokoski, Taina Kinnari, Saija Koskensalmi, Henna Laitio, Marika Lassfolk, Pauliina Mattila-Holappa, Sari Nuikki, Hanna-Reetta Räsänen, Tarja Säily, Tuulia Varanka-Ruuska, Elina Virtanen, Mari-Anne Wallius.   

Verksamhetsmodellen bygger på det arbete som utförts av över 20 arbetsplats-företagshälsovårdspar. Paren har skapat och testat funktioner och praxis, för samarbetet och för stödjandet av psykisk hälsa, som tagits med som en del av modellen.  

Tack till alla som deltog i att skapa modellen!

Kolme logoa RU