Vad?

Testet ger en lägesbild av arbetsgemenskapens förändringsberedskap och rekommenderar en workshop med hjälp av vilken ni utvecklar antingen samarbetet, beslutsfattandet eller beredskapen inför hot. Verktygsserien hjälper arbetsgemenskaper att göra sina verksamhetssätt mer flexibla.

För vem?

Testet och workshopparna är avsedda för hela arbetsgemenskapen och de ska genomföras tillsammans. Workshopparna kan ledas till exempel av direktörer, chefer eller säkerhets-, strategi- eller HR-experter.

Fördelar?

Möjligheten att delta i behandlingen och utvecklingen av frågor som rör arbetsgemenskapen förbättrar välbefinnandet i arbetet och ökar arbetsengagemanget. Med hjälp av workshoparbete stärks organisationens förmåga att anpassa sig och nå framgång i en verksamhetsmiljö som förändras snabbt.

-

Resilienstest för arbetsplatsen

Resilienstestet ger en lägesbild av arbetsgemenskapens organisatoriska resiliens och rekommenderar vilken av workshopparna det lönar sig att genomföra.

Bekanta dig med testet


Verktyg för beredskap inför hot  

Med hjälp av workshoppen identifierar ni eventuella hot och förbättrar arbetsgemenskapens beredskap att klara sig igenom överraskande och belastande krissituationer. 

Öppna workshopanvisningarna


Utvecklingsverktyg för beslutsfattande  

Workshoppen synliggör arbetsplatsens beslutsfattandepraxis. Dess mål är att hitta de rätta beslutsfattarna för ärenden och identifiera de frågor som man kan fatta beslut om tillsammans. 

Öppna workshopanvisningarna


Verktyg för samarbete 

Identifiera de viktigaste samarbetspartnerna och välj de sätt med vilka ni stärker den ömsesidiga uppskattningen och det ömsesidiga förtroendet. 

Öppna workshopanvisningarna