Mitä?

Testi antaa tilannekatsauksen työyhteisön muutosvalmiudesta ja suosittelee työpajaa, jolla kehitätte joko yhteistyötä, päätöksentekoa tai uhkiin varautumista. Työkalusarja auttaa työyhteisöjä muokkaamaan toimintatapojaan joustavammiksi. 

Kenelle?

Testi ja työpajat on tarkoitettu koko työyhteisölle ja yhdessä tehtäviksi. Työpajojen ohjaajina voivat toimia esimerkiksi johtajat, esihenkilöt, turvallisuus-, strategia- ja HR-ammattilaiset. 

Hyödyt?

Mahdollisuus osallistua työyhteisön asioiden käsittelyyn ja kehittämiseen lisää työhyvinvointia ja sitoutumista. Työpajatyöskentelyn avulla organisaation kyky sopeutua ja menestyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä vahvistuu. 

resilienssityokalusarjan-kuva

Työpaikan resilienssitesti

Resilienssitesti antaa tilannekatsauksen työyhteisön organisaatioresilienssin tilasta ja suosittelee, mikä työpajoista kannattaa tehdä seuraavaksi. 

Tutustu testiin


Uhkiin varautumisen työkalu 

Työpajan avulla tunnistatte mahdollisia uhkia ja parannatte työyhteisön valmiutta selviytyä yllättävistä ja kuormittavista kriisitilanteista. 

Siirry työpajaohjeisiin


Päätöksenteon kehitystyökalu 

Työpaja tekee työpaikan päätöksenteon käytännöt näkyviksi. Sen tavoitteena on löytää asioille oikeat henkilöt päättäjiksi ja tunnistaa asiat, joista voidaan päättää yhdessä. 

Siirry työpajaohjeisiin


Yhteistyön kehittämistyökalu 

Tunnista tärkeimmät yhteistyötahot ja valitse keinot, joilla vahvistat keskinäistä arvostusta ja luottamusta. 

Siirry työpajaohjeisiin

 • Miksi muutosvalmiutta kannattaa kehittää?

  • Toimintaympäristön muuttuessa työyhteisöissä tarvitaan keinoja puhua siitä, miten muutokset vaikuttavat toimintaan ja miten omia toimintatapoja täytyy muuttaa.

   Muutoskyvykkyys eli resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutua muutoksiin ja menestyä uudenlaisessa toimintaympäristössä. Työyhteisössä se tarkoittaa yhteistä taitoa ennakoida muutoksia ja tunnistaa riskejä omassa toiminnassa. Työyhteisö voi olla resilientti, vaikka jokainen sen jäsen ei olisikaan. Yhteiset toimintatavat tukevat muutosvalmiutta.

   Resilientti työyhteisö

   • säilyttää toimintakykynsä kaikissa yllättävissä tilanteissa.
   • saa tärkeimmät tehtävänsä hoidettua ilman merkittäviä katkoja ja palautettua keskeiset toiminnot nopeasti.
   • sopeutuu uusiin, muuttuviin olosuhteisiin ketterästi ja kehittää toimintaansa etupainotteisesti.

   Kuva. Resilientti työpaikka satsaa ihmistä arvostavaan johtamiseen ja kulttuuriin, yhteistyöhön työpaikalla ja koko verkoston kanssa sekä häiriöihin varautumiseen ja jatkuvuuden hallintaan. Klikkaamalla kuvaa saat lisätietoa eri osa-alueista.