Mitä?

Lisää ymmärrystä siitä, millaiset tekijät vaikeuttavat töiden sujumista ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta työyhteisössänne. Työkalu ohjaa yhteiseen keskusteluun ja toimii dokumentointialustana.

Kenelle?

Kaiken kokoisille tiimeille joko läsnätoteutuksena tai virtuaalisesti. Ohjaajana voi toimia esimerkiksi esihenkilö tai tiimin vetäjä. 

Hyödyt?

Työkalun avulla luotte yhteisen käsityksen kuormitusta aiheuttavista tekijöistä ja avaatte keskustelun työn organisoinnista ja aivojen hyvinvoinnista työssä. 

Työpajan eteneminen

Suosituksena on, että työpajan ohjaaja valmistautuu työpajaan tutustumalla kartoitustyökalun sisältöihin etukäteen.

Kun olette valmiita aloittamaan, ohjaaja käynnistää työpajan vetämisen siirry työkaluun -painikkeesta. Ohjaaja jakaa näkymän muille osallistujille, ja työskentely etenee kartoitustyökalussa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Työpajaan kuuluu:

  • Aivotyöhön liittyvien teemojen esittely
  • Äänestys tärkeimmistä teemoista (3–4)
  • Valituista teemoista keskustelu ja havaintojen kirjaaminen
  • Jatkotoimenpiteistä sopiminen

Aivotyötä kannattaa kehittää koko työyhteisön tasolla

Suurin osa nykypäivän työstä on tietotyöskentelyä ja yhteistyön tekemistä. Työtä kuormittavat jatkuvat keskeytykset ja tehtävästä toiseen hyppiminen.

Aivoilta vaaditaan muistamista, perehtymistä, ajattelua, muutoksiin sopeutumista, kykyä ratkoa ongelmia ja tehdä päätöksiä. Samalla ne tarvitsevat työn tekemiseen rauhaa ja taukoja.

Jokainen voi keventää omassa työssä tarpeetonta aivokuormaa. Se ei kuitenkaan yksin riitä, jos työpaikan toimintatavat eivät tue sujuvaa tietotyötä.

Vaikuttavampaa on tehdä muutoksia koko työyhteisön tasolla kehittämällä kognitiivista ergonomiaa. Tarvitaan yhteistä keskustelua ja sopimista siitä, miten työt hoidetaan yhteistyössä ja aivojen hyvinvointia ajatellen.