Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ttl.fi.

  • Mielenterveyden työkalupakki: Projektin vastaava johtaja Pauliina Mattila-Holappa, projektipäällikkö, erikoistutkija Sara Lindström ja projektikoordinaattori Laura Hakumäki
  • Viestintä: Henna Laitio 

Mielenterveyden työkalujen kehittäjät ja teemojen asiantuntijat löytyvät työkalujen sivuilta

Projektipäälliköt ja muuta lisätietoa on hankesivulla: Mielenterveyden työkalupakki | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Työkalupakin käyttöönottoon ja työkalujen valintaan on saatavilla tukea ja apua:

Työkalupakin käyttöönoton tuki 

Palautetta tai kysymyksiä työkalupakista voi lähettää osoitteeseen:

mielenterveyden.tyokalupakki@ttl.fi

Mistä on kyse? 

Mielenterveyden työkalupakki -hanke (2023–2025) keskittyy mielenterveyden tuen keinoihin ja menetelmiin sekä eri ammattialojen tukeen. Tavoitteena on vahvistaa työpaikkojen ja työyhteisöjen valmiuksia tukea mielenterveyttä ja vastata muuttuvan työelämän vaatimuksiin henkisen työkyvyn osalta.   

 

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen yhdessä kumppanien ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa.