2.6.2023

Miten voit? -työhyvinvointitesti mittaa psykologisia työhyvinvointikokemuksia ja auttaa tunnistamaan työhyvinvoinnin tilanteen moniulotteisesti. Testi ei mittaa työhyvinvointikokemuksiin vaikuttavia tekijöitä, vaan täydentää esimerkiksi työpaikan henkilöstökyselyjen tuloksia ja tukee yksilön omaa pohdintaa.

Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on tärkeää tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja ennen kaikkea kehittää ja muokata niitä.

Hyödynnä testiä itseksesi, kahden kesken tai tiimin kanssa 

 • Itsekseen

  • Testistä saatava välitön palaute auttaa analysoimaan ja sanoittamaan omaa työhyvinvointiasi.  

   • Pohdi testitulostesi taustalla vaikuttavia tekijöitä: Mitkä asiat selittävät tuloksiani?  Miten voisin muokata työtäni tai työolojani työhyvinvointia paremmin edistäviksi? Keneltä voin kysyä tukea?
   • Tee testi säännöllisesti esimerkiksi kolmen kuukauden välein. Tallenna tuloksesi ja seuraa muutoksia työhyvinvoinnissasi. Pohdi, mitkä tekijät selittävät muutoksia ja mitä voisit tehdä toisin voidaksesi paremmin.
   • Jos sinulla herää huoli hyvinvoinnistasi, hae tukea esihenkilöltäsi, työterveydestä, työsuojeluvaltuutetulta tai mentorilta, coachilta tai työnohjaajalta. 
 • Kahden kesken

  • Testi auttaa pääsemään kartalle siitä, mistä työhyvinvoinnissa on kyse. Se auttaa orientoitumaan keskusteluihin ja kehittämiseen. 
   • Tehkää testi yhtä aikaa työkaverin kanssa ja keskustelkaa testituloksistanne. Laatikaa suunnitelma, millä arkisilla teoilla tuette työhyvinvointianne ja palatkaa arvioimaan edistymistänne säännöllisesti.
   • Tee testi esimerkiksi ennen kehityskeskustelua ja pohdi, mitä testitulokset kertovat työtilanteestasi. Pohdi mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tuloksiin. Mitä voisit tehdä nyt toisin, jotta työhyvinvointisi kohenisi? Entä mitä kannattaa pitää ennallaan? Valmistaudu keskusteluun pohdintojesi avulla. Voit halutessasi jakaa testituloksesi keskustelukumppanillesi tai vain hyödyntää sitä keskusteluun valmistautuessasi. 
    Esihenkilönä voit myös ehdottaa testin hyödyntämistä, mutta sen on oltava aina vapaaehtoista. 
 • Yhdessä tiimin kanssa

  • Testi tukee yhteistä keskustelua työhyvinvoinnista sekä työhyvinvoinnin kehittämisestä. Anna työntekijän aina päättää, haluaako hän jakaa testituloksensa muille.

   • Tehkää testi tahoillanne ennen tai yhtä aikaa osana yhteistä kokoontumista. Jos teette testin itsenäisesti ennen kokoontumista, ottakaa omat tulokset mukaan kokoontumiseen. Yhteinen keskustelu kannattaa käydä pian testin vastaamisen jälkeen.
   • Keskustelkaa yhteisessä kokoontumisessa mitä ajatuksia henkilökohtaiset tulokset herättävät, mitkä asiat työssä ja työpaikalla selittävät tuloksia ja mitä voisitte yhdessä tehdä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
   • Voitte valita huomionne kohteeksi esimerkiksi yhden työhyvinvointikokemuksen, esimerkiksi työn imun ja tarkastella sitä syvällisemmin.
   • Huomioi, että henkilökohtaiset testitulokset voivat herättää myös kielteisiä tai ristiriitaisia tunteita.
   • Huomioi työturvallisuuslaissa määritelty työnantajan velvollisuus korjata työoloihin liittyvät puutteet, jos sellaisia tulee ilmi tulosten käsittelyssä.

Kaipaatko ideoita yhteisten keskustelujen ohjaamiseen? Tutustu ohjepakettiin!

Lataa fasilitointiohjeet (pdf)

Yhdistä testi työpaikan käytäntöihin

Miten voit? -työhyvinvointitesti auttaa suuntaamaan ajattelua työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin työssä. Yhdistä testi työpaikan tilanteisiin, joissa käsitellään työhyvinvointia ja tuetaan työuralla jatkamista. Anna työntekijän aina päättää, haluaako hän jakaa testituloksensa muille.  

Mahdollisia käyttötilanteita:

 • Vinkkaa testistä perehdytyksessä. Kerro, kehen ottaa yhteyttä, jos työntekijällä herää huoli omasta työhyvinvoinnistaan.
 • Liitä testi osaksi kehityskeskusteluun valmistautumista.
 • Yhdistä testi osaksi valmistautumista varhaisen välittämisen keskusteluihin, työhön paluuseen pitkän poissaolon jälkeen tai työhöntulotarkastusta.
 • Käytä testiä työpaikan muutostilanteissa yksilölliseen työhyvinvoinnin seurantaan.
 • Käytä testiä osana työhyvinvointiluentoja, kehittämispäiviä tai henkilöstötilaisuuksia.